تعداد زیادی از کودکان مدرسه ای در مناطق درگیر جنگ هستند


 syrianplay

 کودکان پناهنده سوری در کنار چادرها بازی می کنند

عکس: UNHCR/B.Sokol

 نوشته: گری آدامز/سازمان ملل

مترجم : ویدا بالیخانی

گزارش جدید یونسکو ( بخش تحصیل سازمان ملل) سازمان علوم و فرهنگ ، نشان می دهد نیمی از جمعیت 57 میلیونی کودکان تحت تاثیر درگیری های منطقه ای کشورها به مدرسه نمی روند.

   این گزارش با همکاری یک سازمان غیر انتفاعی حفاظت از کودکان؛ همزمان با تولد 16 سالگی ملاله یوسف زی دانش آموز پاکستانی که در اکتبر 2012 توسط طالبان در راه مدرسه هدف شلیک گلوله قرار گرفت منتشر شد.

 بر اساس این گزارش جهانی تعداد کودکان خارج از مدرسه از 60 میلیون در سال 2008 به 57 میلیون در سال 2011 کاهش پیدا کرده است.

اما منافع این پیشرفت کند، شامل حال کودکان مناطق درگیر نشده و تعداد آنان همچنان رو به افزایش است.

 این گزارش نیاز به اقدام فوری برای رساندن تعداد کودکان دبستانی به 30 میلیون را نشان می دهد؛ کودکانی که به دلیل قرار گرفتن در مناطق جنگی از مدرسه رفتن باز مانده اند.

منبع:  http://goo.gl/4j3ME