روایت‌هایی از اولین تجربه پریود


ما از بیان ساز و کار طبیعی بدن‌مان شرمی نداریم و به سلامت و بهداشت‌مان در دوران قائدگی اهمیت می‌دهیم.

در این ویدیو روایت‌هایی از اولین تجربه پریود توسط مخاطب‌های خانه امن را بیینید و بشنوید.