به وقت زنان- الی خرسندفر


الی خرسندفر، فعال حقوق زنان، در پیامی به مناسبت روز جهانی زن درباره آسیب اجتماعی کودک‌همسری می‌گوید.