صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  یک ماه برای مبارزه ب...
مهر
۶
۱۳۹۷
یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی
مهر ۶ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Photo: Syda Productions/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Syda Productions/www.shutterstock.com

“پروژه آگاهی‌بخشی درباره خشونت خانگی DVAP ” ابتدا در اکتبر ۱۹۸۱ یک روز را به عنوان روزی برای اتحاد نام‌گذاری کرد. هدف این روز ایجاد همبستگی و پیوند میان همه حمایت‌گرانی بود که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و کودکان تلاش می‌کردند.

اندکی بعد این روز تبدیل به یک هفته مخصوص مبارزه با خشونت خانگی شد که بیشتر به برگزاری یادبود برای جانباختگان خشونت خانگی و برپایی جشن نجات برای نجات‌یافتگان اختصاص داشت. سرانجام در سال ۱۹۸۷، ماه اکتبر به نام ماه آگاهی‌بخشی درباره خشونت خانگی نامیده شد.

خشونت خانگی را می‌توان مساله همه جامعه دانست. هر کسی ممکن است در چارچوب روابط خانوادگی قربانی خشونت خانگی و یا حتی خشونت‌گر باشد. بر اساس آمارها بخش زیادی از قربانیان و نجات‌یافتگان خشونت خانگی زنان هستند. البته باید دقت کرد که خشونت خانگی با خشونت علیه زنان یکی نیست. قربانیان خشونت خانگی ممکن است علاوه بر زنان شامل کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، دگرباشان و یا حتی مردان باشند. از سوی دیگر خشونت علیه زنان نیز به طور انحصاری در داخل خانه و یا بستر خانوادگی رخ نمی‌دهد. این خشونت ممکن است در خیابان، محیط کار و … باشد.

با توجه به اینکه ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر به عنوان شانزده روز نارنجی به طور اختصاصی به مساله خشونت علیه زنان پرداخته می‌شود، خانه امن تصمیم گرفت تا در ماه اکتبر به دیگر گروه‌های درگیر در خشونت خانگی بیشتر توجه کند.

به همین دلیل هفته اول ماه اکتبر (۱ تا ۸ اکتبر/ ۹ تا ۱۶ مهر) را هفته مبارزه با خشونت خانگی علیه سالمندان نامیدیم.

هفته دوم اکتبر (۸ تا ۱۵ اکتبر/ ۱۶ تا ۲۳ مهر) را به مساله خشونت خانگی علیه کودکان اختصاص دادیم.

هفته سوم ماه اکتبر (۱۵ تا ۲۲ اکتبر/ ۲۳ تا ۳۰ مهر) را هفته خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت نامیدیم.

و سرانجام هفته چهارم (۲۲ تا ۲۹ اکتبر/ ۳۰ مهر تا ۷ آبان) را بیشتر در مورد خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی خواهیم نوشت.

در این ماه با خانه امن همراه شوید تا بیشتر درباره خشونت خانگی بخوانیم و بدانیم. گاآLeave a reply

Your email address will not be published.