شوهرم طلاق می خواهد چون درآمدی ندارم


 tebyan55طرح: تبیان

دختری که منتظر نشسته تا قاضی صدایش کند، تنها 9 ماه است به عقد همسرش درآمده است. قبل از آن 4 سال دوست بوده اند و به قول خودش با وجود مخالفت خانواده، بخاطر عشقی که به پسر داشته، با هم عقد کرده اند. حالا به دادگاه خانواده شهید محلاتی آمده، چون شوهرش درخواست طلاق داده و می خواهد از او جدا شود.

  علتش را می پرسم: «به قول همسرم عدم سازش! همسرم معتقد است من به درد زندگی نمی خورم، چون کار نمی کنم و خرج زندگی را نمی دهم. 9 ماه است در خانه نشسته؛ نه کاری دارد و نه پولی درمی آورد. جلوی قاضی از ظاهر و روابط من ایراد می گیرد، اما 9 ماه است می گوید چرا تو سرکار نمی روی؟ چرا پول در نمی آوری؟ خودش از سال 84 تا الان دانشجوی کارشناسی است و دانشگاهش را هم نمی تواند تمام کند. من اشتباه کردم روی او حساب کردم و فکر کردم عوض می شود.»

از وی در مورد رفتار همسرش قبل از ازدواج و در مدت دوستی سؤال می کنم. اینکه چرا در آن مدت از اهل کار و تلاش نبودن پسر آگاه نشد. «در تمام این 4 سال هم من همه مخارج بیرون رفتنمان را حساب می کردم و پول توجیبی هم بهش می دادم. کارشناس ارشد معماری هستم و شاغل بودم. اما بعد عقد گفتم من از کارم استعفا می دهم تا ببینم چقدر برای زندگی مان تلاش می کنی و مسئولیت پذیر هستی، که دیدم نیست! با وجود مخالفت خانواده ام اشتباه کردم زنش شدم و چیزی که باید زودتر می فهمیدم، بعد از 9 ماه عقد فهمیدم. واقعاً دوستش داشتم و حالا هم خودش آمده و درخواست جدایی داده است. حتی در تمام این مدت هم امید به اصلاحش داشتم و می خواستم ادامه بدهیم. اما الان می فهمم اشتباه می کردم. خانواده اش هم هیچ حمایتی نمی کنند و فقط گاهی مشکل را بیشتر می کنند. آنها هم از من توقع پول درآوردن دارند، تا پسرشان!»

دختر 28 ساله و پسر 2 سال از وی کوچک تر و 26 ساله است. مهریه اش 130 سکه تمام بهار آزادی است که بخشیده است و حالا هم قرار است به صورت توافقی به درخواست پسر از هم جدا شوند.

 منبع: http://goo.gl/0bJRO