برنامه آموزشی ابعاد حقوقی خشونت خانگی


این برنامه مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی (آنلاین) است که ابعاد گوناگون قوانین موجود در خشونت خانگی را بررسی می‌کند. شما می‌توانید در یک یا همه جلسه‌ها شرکت کنید.

این برنامه زیر نظر میشل پترسون برگزار می‌شود. سخنرانان مهمان این برنامه خانم آوا مجد، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق، و  آقای امید میلانی، مدرس و عضو مرکز آموزش و پژوهش حقوق بشر در دانشگاه اُتاوای کانادا، هستند. این برنامه به زبان فارسی است.

مقدمه: پیش‌درآمدی بر کارگاه‌های حقوقی- درک مفهوم خشونت خانگی

کارگاه اول: خشونت خانگی در اسناد بین‌المللی

(سه‌شنبه 24 مرداد/ 15 آگوست- ساعت 9 شب به وقت تهران)

کارگاه دوم: قانون‌گذاری در خشونت خانگی 1

موضوع: خشونت علیه زنان و خشونت جنسی

(سه‌شنبه 14 شهریور/ 5 سپتامبر- ساعت 9 شب به وقت تهران)

شرکت‌کنندگان در این جلسه با تعاریف حقوقی، حقوق، و تکالیف مربوط به خشونت علیه زنان آشنا خواهند شد. به طور ویژه:

کارگاه سوم: قانون‌گذاری خشونت خانگی 2

موضوع: خشونت علیه کودکان، سالمندان، مردان و …

(سه‌شنبه 4 مهر/ 26 سپتامبر- ساعت 9 شب به وقت تهران)

شرکت کنندگان با تعاریف حقوقی، حقوق، و تکالیف درباره کودکان، سالمندان و مردان آشنا خواهند شد. این جلسه به طور خاص دو گفتار را در بر می‌گیرد:

کارگاه چهارم: تاثیرگذاری بر فرآیند قانون‌گذاری در خشونت خانگی

(سه‌شنبه 25 مهر/ 17 اکتبر- ساعت 9 شب به وقت تهران)

کارگاه پنجم: به‌کارگیری قوانین ایران در پرونده‌های خشونت خانگی

(سه‌شنبه 9 آبان/ 31 اکتبر- ساعت 9 شب به وقت تهران)

در این جلسه شرکت‌کنندگان به بررسی قوانین موضوعه‌ ایران در قانون مدنی، خانواده، قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری بر اساس موضوع خشونت خانگی خواهند پرداخت. همچنین کاستی‌ها و نواقص نظام حقوقی در این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت. این جلسه با مرور مطالعه‌ “خانه‌ی امن” بر تهدیدها و راه‌حل‌های احتمالی برای قربانیان پایان خواهد یافت.

ثبت‌نام کنید