کمیسیون حقوق بشر افغانستان: قاچاق کودکان به ایران همچنان ادامه دارد


Photo: Obey Leesum/bigstock.com

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که قاچاق کودکان زیر ۱۸سال به ایران همچنان ادامه دارد و دولت افغانستان توجه چندانی به آن نداشته است.

سید عبدالقادر رحیمی، رئیس این دفتر در هرات به بی‌بی‌سی گفت با آنکه بارها از دولت افغانستان خواسته تا از ورود غیرقانونی کودکان و نوجوانان افغان به ایران جلوگیری کند اما تاکنون توجه چندانی به آن صورت نگرفته است.

به گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر در هرات، هر روز نزدیک به ۲۰ کودک از مرزهای هرات و نیمروز به اجبار یا داوطلبانه به افغانستان برمی‌گردند.

به باور این کمیسیون، این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند قاچاق کودکان به ایران است.

سال گذشته کمیسیون حقوق بشر در هرات اعلام کرد که قاچاق کودکان از افغانستان به ایران ۱۰در صد افزایش یافت. در آن زمان، مسئولان این کمیسیون از “قاچاق سیستماتیک” کودکان به ایران ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید کودکان زیر ۱۸سال که به بهانه کار به ایران منتقل و سپس بازگردانده می‌شوند، قربانی اصلی قاچاق هستند.

منبع: بی بی سی