داعش: کودکان پنج ساله باید روزه بگیرند


Photo: Rachel Unkovic/International Rescue Committee

عکس: کودکان آواره ایزدی در کمپ نوروز

همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان ٬گروه تروریستی داعش قوانین جدیدی را برای شهروندان موصلی صادر کرد که عجیب ترین آن روزه گرفتن کودکان پنج ساله است.

سعید مموزینی مسئول بخش رسانه ای حزب دمکرات کردستان عراق در این خصوص به خبرنگار ایرنا در اربیل گفت: براساس قانون جدید داعش ٬هرکسی روزه خواری کند اعدام و به پنج میلیون دینار جزای نقدی محکوم خواهد شد. وی افزود: کودکان پنج ساله نیز باید روزه بگیرند، اگر کودکی پنج ساله روزخواری کند والدینش جریمه نقدی خواهند شد.

همچنین خروج زنان قبل از افطار ممنوع است و بعد از افطار نیز حتما باید یک مرد از نزدیکانشان آن ها را همراهی کنند.

منبع: ایرنا