متهم: عروسم مرا زجر مي داد


خراسان

عکس: خراسان

 نوشته: سيدخليل سجادپور

مرد ۵۳ ساله اي که عروس خود را به طرز فجيعي کشته بود، صبح روز گذشته در بازسازي صحنه جنايت خود و در حضور قاضي ويژه قتل عمد گفت: بعد از اين که عروسم از پسرم طلاق گرفت مرا خيلي زجر مي داد تا اين که ديگر طاقتم تمام شد!

متهم اين پرونده جنايي در حالي که دستبندهاي فلزي قانون بر دستانش خودنمايي مي کرد صبح روز گذشته توسط کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي به محل ارتکاب قتل هدايت شد تا در حضور مقام قضايي، چگونگي وقوع جنايت خود را تشريح کند.وقتي خودرو حامل قاضي ويژه قتل عمد و کارآگاهان پليس آگاهي در نزديکي روستاي برج آباد توقف کرد، متهم کنار گودالي که جسد را داخل آن به آتش کشيده بود ايستاد و در مقابل دوربين قوه قضاييه به تشريح ماجراي جنايت پرداخت.

وی  پس از معرفي خود گفت: دختر يکي از بستگانم را به عقد پسرم درآوردم اما مدتي بعد آن ها با يکديگر دچار اختلافات شديد خانوادگي شدند تا جايي که ديگر ادامه زندگي برايشان فايده اي نداشت و به همين دليل هم از يکديگر جدا شدند پدرشوهر ۵۳ ساله افزود: اما پس از ماجراي طلاق، عروسم کارهايي انجام مي داد که من زجر مي کشيدم او مي خواست ما را تحقير کند.

ديگر طاقتم تمام شده بود و نمي توانستم برخي از کارهاي او را تحمل کنم! تا اين که نقشه کشتن او را کشيدم و يک روز تصميم به قتل گرفتم. روز حادثه مقداري بنزين داخل يک بطري ريختم و آن را داخل خودرو گذاشتم و عروسم را نيز به بهانه ديدن فرزندش سوار خودرو کردم و ابتدا به سمت ميدان مهدي آباد در منطقه مهرآباد رفتم تا جاي مناسبي را براي کشتن او پيدا کنم. از آن جا هم وارد کمربندي تازه احداث شده در شمال مشهد شدم تا اين که به نزديکي روستاي برج آباد رسيديم و در جاي خلوتي به بهانه استراحت خودرو را متوقف کردم.

 وي ادامه داد: وقتي عروسم کنارم نشسته بود در يک لحظه تصميم خودم را عملي کردم ابتدا با مشت ضربه اي به سرش کوبيدم که او بي هوش روي زمين افتاد متهم در حالي که به گودال بزرگي در همان منطقه اشاره مي کرد افزود: سپس پيکرش را به داخل گودال انداختم و با سنگ چند ضربه  به سرش زدم وقتي فهميدم که ديگر جان داده است بطري حاوي بنزين را از داخل خودرو برداشتم و جسد عروسم را به آتش کشيدم بعد از آ ن هم به منزلم رفتم. پس از اعترافات صريح متهم، قاضي موحدي راد پايان بازسازي صحنه قتل را اعلام کرد و متهم با صدور دستور بازداشت موقت روانه زندان شد تا به زودي پاي ميز محاکمه بنشيند.

سابقه خبر– بيست و هشتم ارديبهشت ماه گذشته جسد سوخته زن جواني که حدود ۲۵ تا ۳۰ سال داشت داخل گودالي در نزديکي روستاي برج آباد مشهد کشف شد و بدين ترتيب تحقيقات کارآگاهان شعبه قتل پليس آگاهي خراسان رضوي با دستورات ويژه قاضي   براي دستگيري عامل يا عاملان اين جنايت هولناک آغاز شد. کارآگاهان که با نظارت مستقيم (رئيس اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي) عمليات پليسي خود را آغاز کرده بودند، با انجام يکسري فعاليت هاي اطلاعاتي، پدرشوهر مقتول را به عنوان مظنون دستگير کردند. مظنون اين پرونده در بازجويي هاي فني به قتل عروسش اعتراف کرد.

 منبع:  http://goo.gl/1aj87