صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  قول مردانه برای جلوگ...
خرداد
۱۰
۱۳۹۲
قول مردانه برای جلوگیری از خشونت علیه زنان تحول جهانی است
خرداد ۱۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
image_pdfimage_print

OLYMPUS DIGITAL CAMERAعکس:  migna.ir

 تا جایی که به خاطر می آوریم، همیشه سعی بر این داشته ایم که به خشونت علیه زنان خاتمه دهیم. اما معتقدم که امروز بالاخره در جایی ایستاده ایم که نقطه تحول جهانی است. همان طور که همه ما می دانیم وقایع خشونت آمیز شگفت آور، آشکار و رو به افزایش از دهلی گرفته تا قاهره و از برداسدراپ در آفریقای جنوبی تا ستئوبنویل اهایو  توجه و خشم جهانی را معطوف خود کرده اند. روزنامه نگاران، فعالان، و دیگر نفوذ داران، این موضوع را مشخص کرده اند که تمامی این وقایع توصیفاتی از یک مشکل مشترک جهانی هستند. میزان آگاهی و نیروی محرک جامعه مدنی و رهبران دولت هیچگاه در این رابطه چنین قدرتی نداشته اند. جهانیان مناظره می کنند و پاسخ می دهند. شاید که مهترین مسئله این است که هم اکنون بیشتر از هر زمان دیگر مردان و زنان متحد، همراه و یک پارچه در برابر این موضوع عکس العمل نشان می دهند.

مردانی که در این مبارزه به زنان می پیوندند به مرور زمان بیشتر و بیشتر به این مسئله پی می برند که آنها قسمتی از راه حل این مشکل هستند. تعداد مردانی که شانه به شانه زنان در تظاهراتی که علیه تجاوزات جنسی، اذیت و آزارهای جنسی، خشونت های جنسیتی و بطور کلی تبعیضات صورت می گیرد روز به روز رو به فزونی است. ما شاهد خشم مردان و عکس العمل آنها نسبت به وقایع دهلی، ستئوبنویل و قاهره بودیم. ما شاهد آن بودیم که شهردار شهر دالاس، مایک رالینگ، برنامه ای را طراحی کرده است که مردان شهر را به مبارزه علیه خشونت خانگی فرا می خواند. در نهایت مردان بیشتری روزانه متوجه این مسئله می شوند که خشونت مردان علیه زنان یک مسئله خصوصی و زنانه نیست بلکه یک مسئله حقوقی و انسانی است که ضررش بر همه اثر می گذارد. این عبارت و بیان نا برابری است که همه را محدود می کند. تنها آن زمان که همه ما احساس امنیت کنیم می توانیم پیشرفت کنیم و در این مبارزه پیروز شویم.

به تجربه من، اغلب مردان می خواهند که در رابطه با این مسئله اقدام کنند اما نمی دانند که چه اقدامی و چگونه؟ مردان چه کار کنند تا جلوی این مشکل جهانی و همه گیر را بگیرند؟ تجربه نشان داده است زمانی که مردم دعوت می شوند که قسمتی از راه حل باشند، قسمتی از چیزی بزرگتر، و ترغیب شوند که با دید بازتر و واقع بینانه تری به یک موضوع  فکر کنند،  چه آن موضوع مسئله بزرگ باشد یا کوچک ،در دنیای خود از عهده آن بر می آیند.

به همین دلیل است که کمپین یک میلیون مرد-یک میلیون زن که در ۸ مارس ۲۰۱۳ پایه گذاری شد از مردان جهان می خواهد که به خود بنگرند، به رفتارشان، خانه، مدرسه، محل کار و محیط خود و به وعده های قابل اجرا که به کاهش نا برابری و خشونتی که در اطراف خود مشاهده می کنند احساس تعهد کنند. در نهایت اگر تمام فعالیت ها و اثراتی را که این عمل بر جا می گذارند را روی هم بگذاریم شاهد آن تحول واقعی خواهیم بود.

ما از زنان می خواهیم که از خود و مردان زندگیشان همین را بخواهند و خوشبختانه جواب نیز گرفته ایم. رهبران و شرکا از اقسی نقاط دنیا نیز در حال عمل به قول هایشان در مورد خاتمه دادن به خشونت علیه زنان هستند که از آن جمله می توان قطع کردن یک اتفاق خشونت آمیز را با در زدن خانه “همسایه خشونت گر” و یا در خواست کمک کردن و آگاه کردن مسئولان از یک خشونت خیابانی علیه زنان نام برد. این چنین برخوردهایی باعث می شوند  هر جا که آنها حضور داشته باشند امنیت و برابری حکم فرما باشد. سیاست مداران، هنرپیشه گان،کمدین ها، سفرا، موسیقی دانان، معلمان، رهبران مذهبی، تجار و دیگر مردم متفقاً می گویند که دیگر کافی است و قول داده اند که در راه خاتمه دادن به این خشونت ها اقدام کنند.

شما نیز می توانید اقدام کنید. از خود بپرسید: آیا من نهایت سعی خود را می کنم که به نا برابری در خانواده، دوستان کلاس، محیط کار،واحد رزمی و تیم بازی خود خاتمه دهم؟ چگونه می توانم بدون در معرض خطر قرار گرفتن جلوی بحث خشونت آمیزی که در همسایگی می شنوم و یا در ایستگاه قطار می بینیم را بگیرم؟ در دنیایی که در آن زندگی می کنم و تأثیرگذار هستم چه اقدامی می توانم انجام دهم؟ چگونه می توانم مسئول باشم؟

 وعده ای برای خود بسازید و آن را با دیگران در میان بگذارید.

نویسنده: Mallika Dutt

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/GdYrLLeave a reply

Your email address will not be published.