صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  میانجی گری در انگلس...
خرداد
۹
۱۳۹۲
میانجی گری در انگلستان روش مقابله با خشونت خانگی
خرداد ۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

Shadow home secretary Yvette Cooper  عکس: Stefan Rousseau/PA/ گاردین

برخی معتقدند این روش مانند عذر خواهی قربانی است و نباید در موارد جدی خشونت خانگی استفاده شود.یووت کوپور دبیر نظارت امور داخلی می گوید : در استفاده ازروش های  میانجی گری های در جرم های جدی خشونت خانگی بر خلاف سیاست های تعیین شده بوسیله سازمان روسای پلیس انگلستان عمل شده است.  بر مبنای تحقیقات مجلس عوام انگلستان، افسران پلیس در یک مورد از هشت موردی که در خشونت خانگی دیده می شود ،  حتی خشونت هایی که در آن چاقو کشی دیده شده با درخواست از مجرم برای عذر خواهی از شاکی به جای فرستادن به دادگاه مسئله را حل و فصل می کنند .

دبیر نظارت امور داخلی می گوید: بعد از کاهش بیست درصدی بودجه پلیس در سال ۲۰۱۰ رشد قابل توجهی در حل وفصل جرایم سنگین از طریق راه حل های درون محلی مانند میانجی گری های بازگردانده به چشم می خورد .

بر مبنای اطلاعات در دسترس در کتابخانه مجلس عوام انگلستان بعضی از مامورین ۱۴ درصد از جرایم خشن ثبت شد ه را به جای طی مسیر دادگاه از این طریق حل و فصل می کنند. تعداد این موارد ۱۳۴۲۰ در سال ۲۰۰۹ به ۲۲۷۳۳ در سال ۲۰۱۰ و ۳۳۶۷۳ مورد در سال گذشته ( سال پیشین قبل از نشر این مطلب )  رشد پیدا کرده است. آمار سال ۲۰۱۲ شامل ۱۰۱۶۰ مورد جرم همراه با اسیب بدنی جدی به اشخاص است. البته استفاده از راه حل های درون محلی شامل میانجی گری های بازگردانده برای مواردی مانند جرایم کیفری سطح پایین با آسیب کم و همچنین درگیری های فیزیکی بدون صدمه بدنی یا رفتار ضد اجتماعی با عنوان جایگزین برای فرستادن به مسیر دادگاه توصیه شده است ولی   سازمانهای سازمان روسای پلیس انگلستان می گوید چنین روش هایی تنها در مواردی باید استفاده شوند که مجرم مسئولیت کارخویش را پذیرفته  است  وشاکی هم  مورد مشاوره قرار گرفته و مجرم سابقه قبلی مرتبط با خشونت خانگی نیز نداشته باشد . جرایم از این دست باعث ثبت سوء سابقه یا ثبت شدن در اطلاعات کامپیوتر سراسری پلیس نمی شوند .

کوپر می گوید: بر مبنای شواهد موجود استفاده از سیاست میانجی گری های باز گردانده شده در مقابل با رفتارهای ضد اجتماعی یا جرایم کوچک بسیار تاثیر گذار است . اما شواهد موجود و سیاستهای اعمال شده از سوی سازمان روسای پلیس انگلستان به روشنی بیان می کند که چنین روش هایی در جرایم جدی و خشونت های خانگی به هیچ عنوان نباید استفاده شوند . اگر این  روش ها در چنین مواردی استفاده شوند موجب از بین رفتن اعتبار آنها می شود .

بر مبنای اطلاعات کتابخانه مجلس عوام انگلستان و بر مبنای اطلاعات ارائه شده بوسیله ماموران تحت پوشش قانون آزادی اطلاعات روش های درون محلی در ۲۲۲۵ مورد ازخشونت های خانگی در سال ۲۰۱۲ اعمال شده در منطقه منچستر خود را بیشتر نشان می دهد .

کوپر می گوید که دولت مردان با کاهش بودجه در این زمینه اجازه رشد این موارد را دادند و این یک تصادف نیست که چنین رشدی در استفاده از راه حل درون محلی همزمان با کم شدن ۱۵۰۰۰ نیروی پلیس شد ه است . پلیس با تعدادکمتری نیرو نیز انجام می تواند این کار را دهد و این چنین عدالت در مورد جرایم سنگین و شاکیان اسیب پذیر در خطر قرار میگیرد .

وی می گوید . ترسا می دبیر داخلی باید اقدام به سیاست های راهنمایی در مورد استفاده از راه حل های درون محلی کند . این مسئله به مرتکبین خشونت های خانگی تنها با یک عذر خواهیآزاد  می شوند بسیار ازار دهنده است و همچنین می تواند خطر بیشتر شدن سوء استفاده را به همراه داشته باشد.

مترجم : علی رضا بختیار

منبع: http://goo.gl/9hY4DLeave a reply

Your email address will not be published.