صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  یک روز برای همه زنان...
مهر
۲۴
۱۳۹۴
یک روز برای همه زنان روستایی
مهر ۲۴ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

خانه امن: ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر روز بین‌المللی زنان روستایی نام‌گذاری شده‌است. زنانی که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ونقش مهمی درسرپرستی از خانواده‌های خود برعهده دارند.

 پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی حمایت از زنان روستایی از راه بدست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده است در حالیکه مجامع بین المللی کمتر به موضوع خشونت در میان این زنان توجه دارند .

نکته مهم در پرداختن به این موضوع این است که در کشور ما وجود تکثر فرهنگی در بین زنان روستایی فراوان است و زنان اقوام مختلف همچون زنان کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن هر کدام خصوصیات فرهنگی مختلف و همچنین مشاغل و روابط خانوادگی متفاوتی دارند که بر روی خشونت خانگی علیه آنها تاثیر می گذارد در حالیکه مساله خشونت خانگی بر آنها زیر سایه مسایل سیاسی فراموش می شود .

نادیده گرفتن پدیده خشونت خانگی بر زنان روستایی و اقوام مختلف به هردلیلی موجب گسترش این پدیده بر بخش بزرگی از جمعیت ایران شده است و با توجه به تاثیراتی که این گروه از زنان بر توسعه کشاورزی و بحران آب و افزایش بهره وری دارند هر آسیبی بر آنها بر تولید ملی تاثیر مستقیم خواهد داشت .

روز جهانی زنان روستایی همواره با بی توجهی رسانه های ایرانی روبروست در حالیکه این زنان از ویژگی برخوردارند که دیگر گروههای اجتماعی کمتر دارای آن هستند .

ویژگی که می تواند به عنوان یک مدل برای تقویت فرهنگ کار در جامعه ایران قرارگیرد . زنان روستایی دارای فرهنگ فعالیت جمعی هستند. با هم می کارند، با هم درو می کنند ، با هم می بافند و با هم زندگی می کنند و متاسفانه مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی را با هم تحمل می کنند . زنانی که از امکانات معمول زندگی مانند آموزش و بهداشت و اطلاعات محروم هستند و چنانچه درگیر یکی از انواع خشونت خانگی باشند فریاد رسی ندارند و رسانه ها هم به این زنان دسترسی لازم جهت آموزش عمومی را ندارند .

جامعه و فعالان اجتماعی ،رسانه ها و سیاست گذاران نیز توجه لازم را به این زنان نمی کنند و آنها ازحداقل امکاناتی که زنان شهرنشین از آن استفاده می کنند بهره نمی برند.

سوال اینجاست که چرا جامعه به اینها نگاه نمی کند و موقعیت های لازم برای رشد را در اختیار آنها قرار نمی دهد . زنان روستایی به خصوص زنانی که متعلق به اقوام مختلف ایرانی هستند و یا در حاشیه مرزها زندگی می کنند هنوز با پدیده هایی چون قتل های ناموسی ، خودسوزی و ختنه زنان و دیگر آسیب های اجتماعی روبرو هستند و مهمتر آنکه هیچ تسلطی بر درآمدهای خود ندارند .

۱۵ اکتبر “روز جهانی زنان روستایی ” است و ۱۶ اکتبر ” روز جهانی غذا”  و “روز بین المللی محو فقر ” هم ۱۷ اکتبر است . ۳ روز جهانی که در خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی موثر است . ۳ روزی که می تواند توجه جهان و دولت ها را برای شنیدن صدای خشونت به خود جلب کند . خشونت هایی که به دلیل فقرو حاشیه نشینی رواج دارد .Leave a reply

Your email address will not be published.