صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قربانیان خشونت خانگی...
مهر
۲۰
۱۳۹۴
قربانیان خشونت خانگی حامی ندارند
مهر ۲۰ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:karich/Bigstock.com

خانه امن:خشونت خانگی تاثیر مستقیمی بر روی اضطراب اجتماعی و حتی گسترش رفتارهای پرخاشگرایانه در جامعه دارد .

قربانیان خشونت خانگی همواره حاملان ترس ها ، نگرانی ها و عصیان های  خود از خانه به اجتماع هستند و چهره زشت خشونت خانگی را به اجتماع منتقل می کنند هر چند که این یک روی سکه است. روی دوم سکه فوانین و سیاستگذاری های عمومی است که نظم و چارچوبی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی پیش بینی نمی کند و حتی زمینه های بازتولید آن را فراهم می کنند .

در واقع سیاستگذارانی که به بهانه خصوصی بودن در حل مساله خشونت خانگی جدی و ساختاری وارد نمی شوند خشونت را از عرصه خصوصی به جامعه می کشند و پرخاشگری و پیامدهای آن را به کوچه و خیابان و دانشگاه و محل کار و روابط روزمره می کشاند .

امروز خانواده و اجتماع در مقابل خشونت نیاز به حمایت خاص قانون گذار دارند و این امر با تدوین مقرراتی میسر می شود که با وضع قوانین مناسب نسبت به مجازات خشونتگر اقدام کند .

قوانینی که با اراده برای اجرا و کارآمد و نتیجه بخش باشد و هیچ عرف و سنتی سد راه تدوین چنین قوانینی نشود . قانون گذار می بایست بدون هیچ اغماضی با خشونت خانگی و اشکال مختلف آن برخورد کند وگرنه پدیده انواع و اقسام خشونت ها و سو رفتار های اجتماعی بدون هیچ مانعی گسترده تر و جبران خسارت ها غیر ممکن می شود .

فردی که در خانواده با حمایت قانون فرو دست می شود و تحقیر و آزار و خشونت را تجربه می کند همان تحقیر و آزار را به بیرون از خانه می برد ولو آنکه برای خرید نان روزانه و یا رفتن به مدرسه از خانه خارج شود.

زنی که می داند حق طلاق با مرد است صرف علم به این موضوع تحقیر می شود. زنی که می داند همسرش ولو با شرط وشروط حق تعدد زوجات دارد به جای برابری می فهمد که جنس دوم است و زنی که درس خوانده است و در عصر اطلاعات زندگی می کند چنین خشونتی را بر نمی تابد و نیازمند وضع قوانین ( این زمانی ) برای زندگی در زمان کنونی است .

به عبارتی نهادهای قانون گذاری باید بدانند خشونتی که در خانه به دلیل بی عملی آنها کاشته می شود در جامعه درو می شود و چنین واقعیتی غیر قابل انکار است .

رو خوانی قوانین مربوط به ( قتل در فراش ) به خوبی نشان می دهد که چگونه خشونت از خانه به پدیده ای تحت عنوان قتل های ناموسی تبدیل می شود .

در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. آمده است : «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن  کراهت داشته باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:

الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.

ب) مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی شود.

ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن؛ لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.

د ) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود. (منبع)

این ماده قانونی به خوبی نشان می دهد که چگونه یک مرد می تواند از چنین قوانینی برای قتل یک زن استفاده کند و مجازات نشود . در قانونی که ذکر شد حتی شرط بینه شرعی و شهادت و اثبات عدلین  در دادگاه لحاظ نشده است در حالیکه بینه و شهادت را می توان در بیشتر نظرات فقها مشاهده کرد .

سوال اینجاست تدبیر مسوولان برای حل این بحران پنهان نگه داشته شده چیست ؟ با نگاهی کوتاه به قوانین اصلاح شده در برخی از کشورها در می یابیم که امروزه اهمیت حمایت از قربانیان خشونت های خانگی تا اندازه ای است که بسیاری از دولت ها، پیگیرانه درصدد ایجاد ساختارهایی رسمی برای بررسی خشونت های خانگی علیه زنان و تعقیب مرتکبین و حمایت از قربانیان و جبران خسارت آنان هستند.

در حال حاضر، قوانین حمایتی از قربانیان خشونت گسترده و رایج خانگی در ایران که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می دهند  وجود ندارد؛ و به جای یافتن راه حلی منطقی و گره گشا که به کاهش آسیب ها منجر شود، این امر از سوی نهادهایی مانند رسانه های جمعی و گروهی، خانواده، دوستان و اطرافیان  قربانیان  امری طبیعی جلوه داده می شود و زنان و خانواده را ترغیب می کنند که برای حفظ کیان خانواده از سخن گفتن در این باره بپرهیزند.

این شیوه سفت و سخت در پی آموزش «سوختن و ساختن» به زنان و قربانیان خشونت خانگی راه به جایی به جز گسترش خشونت  در خانه و اجتماع نمی برد و تنها شکل های مختلف خشونت پشت درهای بسته را رایج و پیچیده تر می کند.

شعار سکوت را بشکنید عملا تنها راه باقی مانده برای قربانیان خشونت خانگی است که حامی ندارند .Leave a reply

Your email address will not be published.