تجاوز خانگی ، خشونت جنسیسخنرانان به ترتیب آقایان وکلا: غلامحسین رئیسی (عنوان سخنرانی: ضرورت اثبات و استراتژی مقابله با خشونت خانگی)، محمد اولیایی فرد (عنوان سخنرانی: علل و راه های پیشگیری خشونت خانگی در قانون مدنی ایران) و بهنام دارائی زاده (عنوان سخنرانی: تجاوز خانگی – خشونت جنسی