اردبیل میزبان اولین همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی


سرپرست بهزیستی شهرستان اردبیل از برگزاری اولین همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی در اردبیل خبر داد.

داور علی اکبری گفت: با توجه به حرکت جامعه به سمت زندگی ماشینی خشونت خانگی ، همسر آزاری و کودک آزاری رو به افزایش است و مسوولان نهادهای اجتماعی باید برای پیشگیری از این معضل اجتماعی تلاش کنند.
او افزود: اردبیل از نظر میزان خشونت خانگی نسبت به سایر استان های کشور در وضعیت بهتری قرار دارد ولی با این همه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
وی گفت: از نظرات و مقالات علمی و پژوهشی روانشناسان ، جامعه شناسان و صاحب نظران در این زمینه بهره خواهیم برد تا آمار خشونت خانگی به حداقل ممکن برسد.
سرپرست بهزیستی شهرستان اردبیل در زمینه محورهای برگزاری این همایش افزود:
روابط خانوادگی و خشونت خانگی ، مهارت های زندگی و خشونت خانگی ، جامعه ، اقتصاد ، اقلیم و خشونت خانگی ، خرده فرهنگ های بومی و محلی و خشونت خانگی ، روابط حقوقی خانواده و خشونت خانگی ، دین و نقش آن در پیشگیری از خشونت خانگی 7، آموزش ، رسانه و خشونت خانگی از محورهای مقالات این همایش تعیین شده است.
او از علاقمندان خواست خلاصه مقالات خود را تا 30 مهر 1394 و اصل مقالات خود را تا 30 آبان 1394 از طریق پست الکترونیکی pishgiri.ardebil@gmail.com به دبیرخانه همایش ارسال کنند