صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  ما قربانیان خشونت...
مرداد
۹
۱۳۹۴
ما قربانیان خشونت
مرداد ۹ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:nicanicasather

ترجمه نرگس ثابتی

در مورد آزار و اذیت خانگی، افسانه ها و تعصبات متعددی قربانیان را احاطه کرده و ما، به عنوان قربانیان خشونت خانگی، خودمان اغلب مانند خانواده، دوستان و متخصصانی که از بیرون به قضیه نگاه می کنند، سردرگم هستیم.

آیا برخی از افراد بیشتر از دیگران در معرض خشونت قرار دارند؟

آیا راهی وجود دارد که بتوان فهمید فردی در رابطه ای خشن به سر می برد؟

اجماع عمومی نشان می دهد که همه می توانند گرفتار خشونت شوند، پیر و جوان، مرد و زن، سیاه و سفید، فقیر و غنی، تحصیل کرده و بیسواد.

از نظر آماری، معمولا فرض می شود اکثر قربانیان آزار و اذیت از خانواده های فقیر و کم سواد و بیشتر از میان اقلیت های قومی و نژادی و زنان  هستند، و کسر کوچکی از آنها مردان و افراد تحصیل کرده و سفیدپوستان هستند. اما آیا این همه داستان است؟ می شود گفت در اعداد گزارش شده تفاوتی وجود دارد؟ شاید با توجه به ویژگیهای افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند بتوان راه دقیقتری برای پی بردن به احتمال حضور خود یا نزدیکانتان در یک رابطه خشن باشد. زیرا این ویژگیها نشان دهنده برخی مشابهت ها، فارغ از تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی خارجی خواهند بود.

فرهنگ چه چیزی درباره خشونت خانگی به ما یاد می دهد؟

برخی از ابهامات حول خود موضوع خشونت خانگی و چیزی که برای قربانیان خشونت، خانواده و دوستان ایشان باعث ابهام می شود، تعدد افسانه های مربوط به آزار خانگی است که وارد فرهنگ و جامعه ما می شود. هرگز قبلا حس نکرده ایم باید درمورد بیشتر این افسانه ها، چندان فکر کنیم، صرفا آنها را به عنوان بخشی از هنجارهای شناخته شده پذیرفته ایم و آنها را همچون یک هنجار باور کرده ایم.

درحقیقت، بسیاری از آن چیزهایی که به عنوان [نُرم] اجتماع می شناسیم، یعنی واقعیتها درباره خشونت خانگی و قربانیان این خشونتها، بیشتر یک افسانه است، و تاثیر این افسانه ها شدت بخشیدن به احساس گناه قربانی خشونت و بازداشتن او از پی بردن به این حقیقت است که مورد خشونت قرار گرفته است. در برخی موارد، باور به این افسانه ها می تواند قربانی را از ترک این رابطه مسموم بازدارد، حتی وقتی که جانش درخطر باشد. بنابراین این ایده خوبی است که باید به افسانه ها و واقعیتهای خشونت خانگی نگاه دوباره ای انداخت.

یکی از مسائل اصلی که قربانیان آزار و اذیت بارها از سوی دیگران به آن متهم می شوند، سوالاتی از این دست است: اگر واقعا مورد آزار قرار می گرفته چرا خانه را ترک نمی کند؟ یا شاید مردی که او را مورد خشونت قرار می دهد این کار را در واکنش به رفتارهای بد خود قربانی انجام می داده؟ چطور می توان توضیح داد که شرایط هرگز چنین واضح نیست، تصمیم به ترک خانه و زندگی چندان ساده نیست و گاه انسان حس می کند بهتر است بخاطر فرزندانش یا بخاطراینکه از ترک شوهرش شرم دارد، بماند و با خشونت کنار بیاید.

اما فقط آدمهای بیرون از آن زندگی نیستند که چنین سوالاتی را با طعنه از ما قربانیان می پرسند. فهم این مسئله که چرا در این زندگی می مانیم درحالیکه خود می دانیم این زندگی آن چیزی نیست که برای خود یا فرزندانمان می خواسته ایم، بسیار سخت است. برای درک رفتار ما وقتی چنین رابطه ای را ترک نمی کنیم ما به لینک “چرا می مانیم” نگاهی بیندازید.

آیا مردان هم می توانند قربانی خشونت باشند، یا فقط زنان هستند که مورد خشونت قرار می گیرند؟

پاسخ این سوال مثبت است. مردان هم می توانند قربانیان روابط خشن و آزار و اذیت باشند. آنها می توانند از نظر احساسی، مالی، جسمی و جنسی مورد حمله و خشونت قرار گیرند.

نمی خواهم وارد این بحث شوم که کدام جنس بیشتر می تواند مرتکب خشونت شود. تنها ذکر همین نکته کافیست که برخی مردان هم قربانیان خشونتهای خانگی هستند، و چنین مردانی هم مانند بسیاری از زنان قربانی نیاز به درک، تایید و حمایت دارند.

بنابراین اگر مردی هستید که از رابطه ای خشن رنج می برد، صفحه “مردان قربانی خشونت خانگی” برای شما نوشته شده.

آیا آزار و اذیت صدمات روحی دائم به جا می گذارد؟

البته که می گذارد، و بسیاری از قربانیان می گویند برگشت به شرایط اولیه خیلی بیش از دوره نقاهت آسیب های جسمی و اتفاقات خشن طول می کشد. حضور در رابطه همراه با خشونت می تواند عزت نفس و اعتمادبنفس را سرکوب کند، و تا بدانید که هستند، توانایی اعتماد کردن یا تصمیمات ساده را از شما سلب می کند، می تواند باعث شود به قضاوتهای خود و واکنشهای غریزی خود دائم شک کنید، و در برخی موارد حتی می تواند منجر به اختلال فشار عصبی پس از ضایعه روانی (PTSD) شود. درباره PTSD در “اینجا” بخوانید و ببینید آیا با خصوصیات خودتان یا نزدیکانتان منطبق است؟

دوستان و خانواده

زندگی دختر، پسر، خواهر، دوست یا دیگر بستگان و آشنایان برای ما مهم است و می توانیم ببینیم که گاه در رابطه شان مشکلی وجود دارد، ممکن است بدانیم که قربانی خشونت هستند و عضو خانواده یا دوستمان از چنین مشکلی رنج می برد. اما چه می توانیم کنیم؟ سعی کنیم برویم و نجاتش دهیم، یا فقط سعی کنیم با قربانی صحبت کنیم، یا به همسرش کتاب معرفی کنیم و پول جلسه مشاوره را بدهیم؟

وقتی از چنین اتفاقی باخبر می شویم و می فهمیم  عزیزانمان بارها مورد لطمه قرار گرفته اند، اغلب کاری از دستمان برنمی آید و نمی دانیم باید کاری کرد یا دست نگه داشت تا اوضاع بدتر نشود. دراین مواقع ممکن است مایوس کننده ترین و بدترین حال را پیدا کنیم.

ایمن ماندن در رابطه خشن

واقعیت برای قربانیان خشونت خانگی اینست که آنها قادر به ترک رابطه نیستند، دست کم نمی توانند فورا این کار را انجام دهند. آمارهای رسمی نشان می دهد که قربانی خشونت خانگی تا قبل از بیان این مسئله برای فردی دیگر به طور متوسط ۳۵ بار مورد حمله قرار گرفته است- اما از بسیاری از زنان طی این سالها شنیده ام که آن را جدی نگرفته اند- و بیشتر آنها اگر نگوییم دهها سال، دست کم سالها با خشونت و آزار و شریک شکنجه گر خود سر کرده اند و همه سعی خود را کرده اند که خانه، فرزندان، حال همسر خود، و خودشان را به نوعی “کنترل” کنند تا خشونت و تعداد حمله ها را به حداقل برسانند.

فارغ از اینکه چرا در چنین رابطه ای می مانیم، باید بدانیم چگونه خود را و فرزندانمان را از خشونت بیشتر ایمن نگه داریم. صفحات زیر درباره تلاش برای ایمن ماندن درعین حضور فرد خشن به ویژه در ذهن قربانی، نگاشته شده اند:

ایمن ماندن در روابط خشن

برنامه ایمنی در روابط خشن

ترک رابطه خشن

تصمیم به ترک رابطه و نیز انجام آن هرگز کار ساده ای نیست. گرچه لازم است قربانیان خشونت بر موانع بسیاری، هم از نظر حسی و هم عملی، غلبه کنند، اما می توان بدون خشونت و آزار زندگی کرد، می توان اعتماد بنفس خود را دوباره بدست آورد و دوباره از زندگی لذت برد.

حتی وقتی خشونت را تشخیص دادیم و تصمیم به ترک رابطه گرفتیم، هنوز هم موانع بسیاری هست که باید برآن غلبه کرد. چگونه ایمن از این رابطه خارج شویم؟ به همسر خود بگوییم که داریم ترکش می کنیم؟ اگر باید گفت چگونه بگوییم؟ هفته ها و ماههای اول را چگونه سر کنیم؟ کجا می شود رفت؟ چه مسیر قانونی را باید طی کرد تا از آزار و اذیت بیشتر یا خشونت بیشتر محفوظ بمانیم؟ چه سازمانهای حمایتی وجود دارند و چه خدماتی می توانند ارائه دهند؟  آیا باید طلاق بگیرید؟ سازمان حمایتی وجود دارد که بتواند به فرزندان کمک و مشاوره ارائه کند؟ چگونه به فرزندانی که وارد شرایط جدید می شوند کمک کنیم؟

منبعLeave a reply

Your email address will not be published.