صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  کودکان قربانی خشونت ...
مرداد
۱
۱۳۹۴
کودکان قربانی خشونت و لزوم دسترسی به حق دادرسی عادلانه
مرداد ۱ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

عکس:naixn

بنا به گزارش صندوق کودکان ملل‌متحد (یونیسف)، بیشتر کودکان قربانی خشونت در آسیای مرکزی و اروپای شرقی، از حق دسترسی به عدالت و حق دادرسی عادلانه، از حق شنیده‌شدن در دادگاه و رسیدگی منصفانه در یک دادگاه ذی‌صلاح محروم‌اند.

به گزارش مهرخانه، ارتکاب خشونت علیه کودکان و سوء‌استفاده از آن‌ها به عنوان یکی از معضلات جدی کودکان در سراسر جهان قلمداد می‌شود. دسترسی به عدالت و احقاق حق شنیده‌شدن کودکان قربانی خشونت سبب می‌شود که تا حد امکان از آثار و تبعات منفی ناشی از ارتکاب خشونت علیه کودکان کاسته شود.

حق دسترسی به عدالت و حق دادرسی منصفانه در مورد کودکان، هنوز هم تا تحقق کامل، فاصله زیادی دارد. یونیسف مصرانه از دولت‌ها درخواست کرده است که تضمین برخورداری از عدالت و حق دسترسی منصفانه کودکان در تمامی سطوح مورد توجه و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد.

برنامه «اولویت‌سازی دسترسی به عدالت برای تمام کودکان در اروپا و فراتر از آن» سبب شد که سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و تمامی بازیگران عرصه اجرا و قانون‌گذاری، به منظور رفع و برطرف‌ساختن چالش‌ها و معضلات موجود در راستای تحقق حق دادرسی عادلانه با یکدیگر بحث و گفت‌وگو کرده و اقدام کنند.

گزارش «دسترسی برابر کودکان به عدالت در اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی» با هدف روشن‌کردن و تبیین برخی موانع و معضلات موجود در راستای تحقق حق دادرسی عادلانه کودکان ارایه ‌شده و هم‌چنین به منظور دستیابی به برخی راه‌حل‌های مقتضی و مناسب برای امحا و برطرف کردن بی‌عدالتی و تبعیض ناروا از زندگی کودکان است.

با توجه به موقعیت و وضعیت آسیب‌پذیر کودکان قربانی خشونت، باید حمایت قانونی و فراقانونی و نیز اجتماعی از کودکان به‌عمل آید. حقوق کودکان قربانی خشونت از جمله حق دادرسی عادلانه آن‌ها باید در محوریت قرار گیرد و خود کودکان و خانواده‌هایشان از حقوق کودکان مطلع شوند. افراد مختلف اعم از وکلا، پزشکان و روان‌شناسان نیز باید در فرآیند تحقق تضمین برخورداری کودکان و نوجوانان از حق دادرسی عادلانه و حق شنیده‌شدن مشارکت داشته باشند و در صورت ضرورت، آن‌ها خواهند توانست کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را ارایه کنند.

برطبق گزارش اخیر یونیسف، عمدتاً ارتکاب خشونت علیه کودکان در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی، گزارش‌نشده باقی می‌ماند و در نتیجه در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

کودکان معلول، کودکان روستایی، کودکان فقیر و کودکان بی‌سرپرست در زمره کودکانی هستند که به‌طور مضاعف از عدم دسترسی به حق دادرسی عادلانه، در معرض آسیب قرار دارند.

ارتکاب خشونت علیه کودکان عمدتاً دارای آثار انکارناپذیر بر زندگی آینده آن‌هاست و وضعیت زندگی این کودکان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برای مقابل جدی و مؤثر با معضل ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه کودکان، باید هنجارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جوامع دست‌خوش تغییر و تحولات جدی شود و هم‌چنین البته باید سیستم قضایی و نظام دادرسی در کشورها اصلاح شود تا زمینه لازم برای تضمین برخورداری کودکان از حق دادرسی عادلانه فراهم آید.Leave a reply

Your email address will not be published.