صفحه اصلی  »  کارگاه آزاد  »  سازمانهای غیر دولتی ...
تیر
۲۵
۱۳۹۴
سازمانهای غیر دولتی و ضرروت “آگاهی ، دانایی و سازمان دهی “
تیر ۲۵ ۱۳۹۴
کارگاه آزاد
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

خانه امن:”آگاهی ، دانایی و سازمان دهی ” ۳ کلید واژه فعالیت های جمعی و گروهی است . هیچ فعالیت جمعی بدون وجود این عناصر نه تشکیل می شود و نه تداوم پیدا می کند .

اگر سازمانی ، انجمنی و یا هر حرکت اجتماعی نتواند خود را دراین مسیر تقویت کند سرنوشتی به جز فروپاشی ندارد .

مدیر و یا رهبر در این فعالیت ها اعم از خرد و کلان تنها با بازتولید “آگاهی و دانایی و سازماندهی” می توانند مدیران فردا و یا رهبران فردا را بیافریند و اگرنه پویش و تلاش برای تداوم و تعمیق ارزش های مدنی برای بهره مندی از جامعه دموکراتیک از میان می رود و جامعه را دچار سردرگمی و در جا زدن و حتی بازگشت به عقب می کند .

به عبارتی عناصری که نام بردیم ۳ عنصر تعطیل ناشدنی برای رسیدن به جامعه مدنی است که می تواند مشارکت اجتماعی را در جامعه تقویت کند و در صورت فقدان، بی اعتمادی و انفعال اجتماعی را به جای آن بنشاند .

بدون “آگاهی و دانایی و سازمان دهی” تلاش  برای تقویت جامعه مدنی ، حقوق شهروندی، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی نیزبی معناست . بنابراین چنانچه مایل به بهره مندی ازمواهب برشمرده هستیم چاره ای به جزحرکت در مسیری که به شکل مستمر ما را دراین مسیر قرارمی دهد نداریم .

تبلور این سه عنصر، تربیت نیروهایی انسانی است که با انسجام و پیوستگی بتوانند ارزش های جامعه مدنی را درک کرده و برای تحقق و تداوم آن تلاش کنند . بررسی جوامع پیشرفته نشان دهنده نقش ارزشمند این عناصر در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آنهاست .

حال چنانچه هر کدام از ما مایل به پیشرفت و رشد هستیم باید دو نکته اساسی را بدانیم . رشد و پیشرفت تک تک ما بدون پیشرفت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و بدون خروج از لفافه ای که دور خود پیچیده ایم ممکن نیست .

ریشه رشد تک تک ما در زیر ساخت های اجتماعی است که در آن زندگی می کنیم و طرز تلقی ما از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر و خشونت وسو تغذیه و بیکاری واعتیاد و طرز تلقی عامه مردم اززندگی که  در چگونگی رشد و توسعه دارای اهمیت است .

همه مردم مشتاق جامعه و شرایطی هستند که در آن با رفاه و برابری زندگی کنند ولی باید بدانند که با اشتیاق امکان دستیابی به چنین شرایطی محال است .

اگر ما مایل به زندگی در جامعه توسعه یافته هستیم باید بدانیم و یاد بگیریم که شرایط و فرایند دور شدن از «توسعه نیافتگی» چیست و ما در چه فرایندی قادریم یک حرکت تاریخی را شروع کنیم و در آن حرکت موفق شویم . باید بدانیم که چگونه برای تشکیل ساختاری تازه و عبور از مناسباتی که ما را درشرایط پس رفت قرا می دهد حرکت کنیم .

تولد و رشد چنین ساختاری نیازمند خود ماست که با”آگاهی و دانایی و سازماندهی “برای شکل گیری جامعه ای با ارزش های مدنی تلاش کنیم و برای رشد تدریجی آن وقت بگذاریم و هزینه بدهیم .

بطور مثال تا چه اندازه حاضریم برای بهره مندی از خانه هایی بدون خشونت در اطراف خود ظرفیت و قابلیت های جدید ایجاد کنیم . تا چه اندازه حاضریم برای فرآیند تحول همه جانبه توانایی های انسانی و آموزشی خلق کنیم .

بدون شک توسعه پایدار از بستر نیروی انسانی یعنی من و شما می گذرد و پیش شرط هر تحول و توسعه ای از خود ما آغاز می شود . رکن بهبود ما هستیم و سرمایه ای که از خود برای توسعه خرج می کنیم .

اگر چه این سرمایه گذاری مستلزم فرآیند طولانی و بلندمدت است اما بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و حیات توام با آسایش و امنیت و رفاه تک تک ما راتامین می کند .

بنابراین اگرمایل به بهره مندی خانواده ای بدون خشونت هستیم باید از همین امروز شروع کنیم و ظرفیت های بهره مندی را پیرامون خود فراهم کنیمLeave a reply

Your email address will not be published.