صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  آیا کنترل دایمی من خ...
تیر
۱۱
۱۳۹۴
آیا کنترل دایمی من خشونت است ؟
تیر ۱۱ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

Photo:Ed Ivanushkin

خانه امن :ستاره از خشونتی که سالها تحمل کرده می نویسد و می گوید شما به من بگویید آیا رفتارهایی که من سالها با آن روبرو بوده ام خشونت است؟

 • آیا اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ نمی توانم ﻟﺒﺎﺱ رنگی ﺑﭙﻮﺷﻢ ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ پوشیدن ﻛﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ممنوع است چرا که ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨد و اجازه ندارم کفشی که دلم می خواهد را بپوشم ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻤﻊ وقتی ﻣﺮﺩی ﻣن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﺪهد و ﻣﻦ اﺯ ﺗﺮﺱ نمی توانم حتی ﺑﺮای ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎی آن ﺁﻗﺎ در ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻢ ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ برای ﭘﺴﺮﻡ آﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭد من را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﻨد ….ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ درمهمانی ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺯ ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ شوم ﭼﻮﻥ ﻛﺖ و ﺷﻠﻮاﺭم ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺎﺩ …و ﻧﻆﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨد…اﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯنی ﻣﻴﺘﻮاند ﻻﻣﺒﺎﺩا ﺑﺮﻗﺼد ….ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ وقتی در ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺩی ﺟوﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﻨد و ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻨﺪﻥ …ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ حتی ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻢ …ﭼﻮﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ یعنی ﺁﻗﺎ ،ﻣﻦ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻢ می آید ….ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ اﺯ ﺗﺮﺱ ﻓﺤﺎشی و ﻛﺘﻚ …ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﻢ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻛﺘﺎب هایم را ﺯﻳﺮ ﺗﺨﺖ پنهان ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻭقتی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ….ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺩﺭ و ﺧﻮاﻫﺮﺵ اﺯ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ اﺗﺎﻕ ﺧﻮاﺏ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮهستند ….ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻄ اﻳﻦ ﻣن هستم ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻔﻢ ﻋﺸﻘﻢ …ﻧﺠﺎﺑﺘﻢ …ﻗﻨﺎﻋﺘﻢ …ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭا ﻫﺮ ﺑﺎر….ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ ….ﺧﺸﻮنت است؟
 • اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﻴﺎﺑاﻥ ….در مهمانی …ﺷﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻤﻊ اﻭ ﺑﺎﺷد و ﮊﻧﺪﻩ ﭘﻮﺵ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﻣﻦ!!! …ﺧﺸﻮنت است؟
 • ﺳﻴﻠﻲ ﺯﺩن هایش ….ﺣﺘﻲ در ﺟﻤﻊ آﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻴﺰهایی که ظاهرا خشونت نبود ولی من را از پای درآورد و بلا هایی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ می آورد.

سوال اساسی این است خشونت چیست؟ سوال پیچیده ای نیست چرا که تعریف خشونت کاملا مشخص و معین است اگر چه در فرهنگ های مختلف زنان تحت خشونت تجربیات مختلفی دارند و گاهی نمی توانند درباره اینکه انسانی در جای دیگری از دنیا تحت خشونت است قضاوت کنند .

بطور مثال در کنفرانسی در تایلند از زنی هندی شنیدم که پس از مرگ همسرش ۲۰ سال است که لباس سپید پوشیده و این رسم را خشونتی پنهان و آزار دهنده علیه خودش می داند که او را تا مرز خودکشی برده است .

خشونت گر به دنبال کنترل شماست

آنچه مسلم است خشونت خانگی همیشه فیزیکی نیست وهمیشه هم آن موضوعاتی نیست که ما تجربه ای درباره آن نداریم و چون آن را درک نکرده ایم فکر می کنیم در مقوله خشونت نمی گنجد .

اما به هر حال خشونت خانگی تنها و تنها به یک دلیل وجود دارد: برای بدست آوردن و برقرار کردن تمام کنترل شما. یک سوءاستفاده گر عادلانه رفتار نمی کند. آنها ازایجاد وحشت در شما استفاده  کرده و القاء گناه ،احساس  شرمندگی و ارعاب را برای تحت کنترل گرفتن شما انجام می دهند بطوری که شما احساس کنید همیشه زیر نفوذ و کنترل آنها قرار دارید، سوءاستفاده کننده از شما، ممکن است شما یا اطرافیانتان را اذیت و آزار دهد.

خشونت خانگی و سوءاستفاده تبعیض جنسیتی ندارد و این اتفاق ممکن است بین دو جنس مخالف و یا دو نفر که هم جنس و شریک زندگی یکدیگرهستند رخ دهد ، در میان تمامی رده های سنی ، پیشینه های سنتی و جایگاه های اقتصادی ، و هرچند که زنان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرد اما مردان هم مورد خشونت هستند مخصوصا” خشونت های کلامی و احساسی و حتی در برخی موارد خشونت های فیزیکی.

در واقع در مورد رفتارهای خشونت آمیزی که به هیچ وجه قابل قبول نیستند بحث می شود اگر چه از طرف یک مرد، یک زن، یک نوجوان و یا حتی افراد مسن تر رخ دهد.

شما مستحقید احساس کنید ارزشمند، قابل احترام و در امنیت هستید .

اولین قدم برای گرفتن کمک، شناخت خشونت است

خشونت خانگی اغلب از طریق تهدید و خشونت کلامی تشدید می شود و هرچند که ممکن است جراحت فیزیکی بیشتر خطرناک بنظر آید اما خشونت خانگی نتیجه ای روحی و روانی نیز دارد.

روابط خشونت آمیز روحی و روانی ممکن است عزت نفس شما را از هم بپاشد و منجر به افسردگی و مشکلات روحی برای شما شده و موجب شود شما احساس تنهایی و بی پشتوانگی کنید.

هیچکس نباید مجبور باشد این نوع رنج و آلام را تحمل کند؛ قدم اول شما برای رسیدن به آزادی شناخت موقعیت و نوع خشونت است.

اول شما باید وضعیت حقیقی و نوع خشونت را بشناسید و سپس کمکی که به آن نیاز دارید بگیرید.

نشانه های یک رابطه خشونت آمیز

نشانه های زیادی برای روابط خشونت آمیز وجود دارد مهمترین نشانه آن ترس شما از شریک زندگیتان است اگر شما احساس می کنید شبیه کسی هستید که روی پوست تخم مرغ راه میرود، اگر مرتبا” مراقب رفتار و گفتارتان هستید تا مانع درگیری شوید نشانه اینست که  شما در یک رابطه ناسالم و خشونت آمیز بسر می برید.

نشانه دیگری که شما ممکن است در یک رابطه خشونت آمیز ببینید اینست که شریک زندگی تان دائما” شما را تحقیر کرده وسعی در تحت کنترل قراردادن شما کند.

برای مشخص شدن اینکه رابطه شما خشونت آمیز است یا نه می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید هر چقدر تعداد پاسخ های «بله» بیشتر باشد قطعا” شما در یک رابطه خشونت آمیز قرار دارید.

نشانه هایی که مشخص کننده این است که شما در یک رابطه خشونت آمیز قرار دارید.

افکار و احساس درونی شما/ آیا شما:

 • بیشتر اوقات احساس می کنید از شریک زندگی خود می ترسید؟
 •  از بیان چیزهایی که می ترسید او را عصبانی کند خودداری می کنید؟
 •  احساس می کنید شما نمی توانید هیچ کار درستی برای شریک زندگیتان انجام دهید؟
 •  معتقدید شما مستحق بی توجهی و بدرفتاری هستید؟
 •  از اینکه شما آن کسی هستید که دیوانه است حیرت زده می شوید؟
 • از نظر روحی احساس بی حسی و کرختی و بی پشتوانه ای می کنید ؟

 رفتارهای تحقیر آمیز شریک زندگی شما

 •  تحقیرتان کرده و یا سر شما داد میزند؟
 •  شما را سرزنش کرده و از بالا به شما نگاه می کند؟
 •  چنان به شما آسیب میزند که از دیدن دوستان و خانواده تان خجالت زده می شوید؟
 • افکار و عقاید شما را نادیده و کوچک و بی نتیجه می شمارد؟
 •  شما را بخاطر رفتار خشونت آمیز خودش سرزنش می کند؟
 •  به شما مانند یک مالک و یا تنها شریک جنسی نگاه می کند و شخصیت شما را نادیده می گیرد؟

رفتار خشونت آمیز و تهدید شریک زندگی شما

 •  دارای خلق و خوی غیر قابل پیش بینی است؟
 •  به شما آسیب می زند و یا تهدیتان به آزار و کشتن می کند؟
 •  تهدید می کند که بچه ها را از شما می گیرد یا به آنها آسیب می رساند؟
 •   تهدید می کند که در صورتی شما ترکش کنید خودکشی می کند؟
 •   شما را مجبور به رابطه جنسی می کند؟
 •   چیزهایی که متعلق به شماست خراب می کند؟

رفتارهای کنترل کننده شریک زندگی شما

 •      رفتار انحصارطلبانه ، حسادت آمیز و مالکانه؟
 •      جاهایی که می روید و کارهایی را که انجام  را کنترل می کند؟
 •      شما را از دیدن دوستان و اقوامتان محروم می کند؟
 •      شما را از دسترسی به پول، تلفن و اتومبیل محدود می کند؟
 •     دائما” شما را تحت نظر دارد؟

خشونت فیزیکی و خشونت خانگی

وقتی مردم از خشونت خانگی صحبت می کنند اغلب منظورآنها خشونت فیزیکی همسر یا شریک زندگی است.اما خشونت خانگی به اجبار فیزیکی در مورد کسی که منجر به جراحت و یا در معرض خطر قرار دادن آن شخص شود اطلاق می شود.

بخاطر داشته باشید حمله فیزیکی یا ویران کردن خواه در خارج یا داخل خانواده رخ دهد یک جرم است پلیس قدرت و مجوز حمایت از شما در برابر حملات فیزیکی را دارد.

خشونت جنسی بعنوان شکلی از خشونت فیزیکی

هر وضعیتی که شما را به اجبار در موقعیتی که نمی خواهید قرار دهد ، عمل جنسی تحقیر آمیزیا بدون احساس امنیت خشونت جنسی نامیده می شود.

اجبار در سکس حتی بوسیله همسر یا شریک زندگی با کسی که حتی شما ارتباط جنسی رضایت مندی با او داشته اید یک عمل خشونت آمیز و متجاوزانه است.

علاوه بر کسانی  که شریک زندگی خود را به گونه ای مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار دهند  که در ریسک بالایی از جراحت برداشتن یا کشته شدن قرارمی گیرند همچنان خشونت است اگرچه وقوع خشونت جسمی کوچک بنظر آید. وقتی شما در موردش خوانده یا در تلویزیون دیده و یا از زنهای دیگر شنیده اید خشونت جسمی فرم بهتر یا بدتر ندارد. بعنوان مثال شما ممکن است در اثر یک هول دادن ساده جراحت جدی ببینید.

خشونت جسمی تنها یک یا دوبار در طول ارتباطتان رخ دهد- مطالعات نشان می دهد که اگر همسر یا شریک زندگی شما تنها یک بار به شما آسیب رساند احتمالا” خشونت ادامه پیدا می کند.

خشونت فیزیکی زمانی قطع شود که شما مطیع و فرمانبردار شده اید و به شما حقی داده شد که وانمود شود به دلیل مطیع شدن شما مستحق آن هستید که آنرا دریافت کنید تا به سمت آزادی و چیزی های دیگری که می خواهید حرکت کنید.

این پیروزی محسوب نمی شود در حالی که شما بعنوان یک فرد حقتان را می گیرید تا شریک زندگی شما تغییر کند و دیگر یک خشونت گر نباشد.

زمانی که هیچ خشونت فیزیکی وجود ندارد . تعداد زیادی زن، از نظر روحی و کلامی مورد خشونت قرار می گیرند که این باعث سردرگمی و عدم درک درست مسائل می شود.

در نهایت باید گفت خشونت مقوله ای است که باید مستمر درباره آن صحبت کنیم و زوایای پنهان آن را شکافته و شناسایی کنیم و مهمتر آنکه در مقابل آن بی تفاوت نباشیم .

منبع : خانه امن 1. reza said on تیر ۱۴, ۱۳۹۴

  Is not all sorrow based on me,the individual ,the personality,the ego?It is the self that says”I asuffer”,” I am lonely” ,”I am anxious” ,this whole movement,this whole structure, is me in thought.And thought posits not only me but also that I am a superior me- something far superior to thought,yet it is still the movement of thought,so,there is an ending to sorrow when there is no me

Leave a reply

Your email address will not be published.