شرایط برای حضور زنان در اقتصاد مطلوب نیست


مرخصی زایمان، شیوه استخدام، دست‌مزد، و عدم تمدید قرارداد از جمله عواملی هستند که حضور زنان را در اقتصاد با مشکل مواجه کرده است.

فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش زنان در اقتصاد کشور گفت: «با توجه اینکه ۵۰ درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند متاسفانه در جامعه آن‌طور که باید حضور پررنگی ندارند.»

وی با اشاره به این‌که حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی نیاز به فرهنگ‌سازی و حمایت‌های قانونی دارد افزود: «روز‌به‌روز با محدودیت‌هایی برای حضور زنان در اقتصاد روبه‌رو می‌شویم و هنوز شرایط برای حضور زنان مطلوب نیست.»

به گفته رئیس کانون زنان بازرگان، مرخصی زایمان، شیوه استخدام، دست‌مزد پایین زنان نسبت به مردان، و عدم‌تمدید قرارداد از جمله عواملی هستند که حضور زنان را در اقتصاد کم‌رنگ کرده است.