فراخوان حزب‌الله برای جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه آزادی


انصار حزب‌الله و حوزه علميه «ايروانی» با انتشار فراخوانی از نيرو‌های حزب‌الله برای «حضور خونين» در ورزشگاه آزادی دعوت کردند.

اين فراخوان از هفته گذشته در برخی شبکه‌های اجتماعی نيرو‌های حزب‌الله منتشر و بازنشر می‌شود.

هدف اين فراخوان مقابله و رويارويی با حضور زنان در ورزشگاه و نهی از منکر مسئولين وزارت ورزش اعلام شده است.

در اين فراخوان آمده «ما فرزندان روح الله قبل از علنی و مجاز شدن فحشای زنان هرزه در جامعه به ويژه در ورزشگاه ها به پا خواهيم خواست.»

آنها اعلام کرده‌اند که حضور زنان در ورزشگاه‌ها «بی‌حرمتی» به حکم علی خامنه‌ای و فتاوای مراجع تقليد در اين زمينه است.

ارديبهشت ماه امسال نيز ارگان رسمی انصار حزب‌الله اعلام کرده بود در ۲۹ خرداد امسال در ورزشگاه آزادی«زلزله» به پا خواهد کرد.

براساس اعلام مقام‌های دولتی ۲۹ خرداد امسال قرار است حضور زنان در ورزشگاه‌ها به رسميت شناخته شود.

منبع: دیگربان