درک خشونت روابط عشقی نوجوانان


66fdcbac7d54358550713291358ac120
خانه امن:
خشونت روابط عشقی نوجوانان نوعی از خشونت معشوقه های صمیمی است که بین دو نفر با روابط نزدیک حادث می شود. ماهیت خشونت روابط عشقی ممکن است فیزیکی، احساسی، یا جنسی باشد.

خشونت روابط عشقی می تواند به صورت حضوری یا الکترونیکی مثلاً با ارسال پی در پی پیام یا قرار دادن تصاویر جنسی معشوقه در وب صورت گیرد.

متأسفانه این نوع روابط می توانند در سنین کم آغاز و در کل دوره زندگی افراد ادامه یابد. نوجوانان اغلب فکر می کنند که برخی رفتارها نظیر اذیت کردن دیگران و نام گذاری آنها بخش «نرمالی» از روابط بین آنها است. به هر حال، این نوع رفتارها ممکن است توهین آمیز و تبدیل به انواع جدی خشونت شوند.

چرا خشونت روابط عشقی یک مشکل بهداشتی عمومی است؟

خشونت روابط عشقی مسأله ای گسترده با تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت است. بسیاری از نوجوانان به دلیل ترس از دوستان و خانواده، مورد تعرض واقع شدن خود از این نوع خشونت را گزارش نمی دهند.

   تأثیرگذاری خشونت روابط عشقی بر سلامتی چگونه است؟

خشونت روابط عشقی می تواند در کل دوره زندگی افراد بر سلامتی آنها تأثیر داشته باشد.

 جوانانی که بیشتر قربانی این نوع خشونت می شوند بیشتر علائم افسرگی، اضطراب را داشته و درگیر رفتارهایی ناسالم نظیر استعمال دخانیات،‌ مصرف مواد مخدر‌و الکل می شوند و یا اینکه از خود رفتارهای ضداجتماعی نشان می دهند و به خودکشی فکر می کنند.

خطر قربانی شدن در جوانانی که قربانی خشونت روابط عشقی در دبیرستان شده اند، بیشتر می شود.

چه کسی در خطر خشونت روابط عشقی قرار دارد؟

عوامل افزایش دهنده خطر اعمال خشونت روابط عشقی عبارتند از:

چگونه می توان از خشونت روابط عشقی پیشگیری کرد؟

هدف نهایی متوقف ساختن خشونت قبل از آغاز آن است. راهبردهای ارتقا دهنده روابط سالم حیاتی هستند. در دوران نوجوانی و دوران روابط نوجوانان با همسالان خود، این نوجوانان در حال یادگیری مهارت های لازم برای داشتن روابط مثبت با دیگران هستند. لذا، این زمان بهترین زمان برای بهبود دادن روابط سالم و پیشگیری از بروز الگوهای خشونت روابط عشقی است که می توانند تا دوران بزرگسالی نیز ادامه یابند.

نقش بسیاری از راهبردهای پیشگیری در پیشگیری یا کاهش خشونت روابط عشقی اثبات شده است.

برخی برنامه های مؤثر مدرسه می تواند هنجارها را تغییر دهد، راه حل های حل مشکل را بهبود دهد و به مسأله خشونت روابط عشقی به همراه سایر رفتارهای خطرناک جوانان نظیر مصرف مواد مخدر، و رفتارهای خطرناک جنسی بپردازد.

نقش پیشگیری کننده سایر برنامه ها از طریق انجام تغییرات در محیط مدرسه یا آموزش بزرگسالان تأثیرگذار نظیر والدین مراقبان و مربیان به منظور همکاری با جوانان در پیشگیری از خشونت روابط عشقی است.

فک شیت (Fact Sheet 2014)