افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از خود سوزی زنان


اخبار به همین تعداد بس نمی شوند، آمارها گر چه پایه و بنیان درستی ندارد ولی از ثبت 400 خودسوزی در سال خبر می دهند ،که بیش از 300 نفر زنان جوان و عمدتا متأهل بوده‌اند .

زنان و دخترانی که به نشانه اعتراض و برای رهایی از خشونت خانگی خود را به آتش می کشند.

زنان ایلام صدر نشین  آمار خودسوزی در کشور و ایران مقام دار خودسوزی در خاورمیانه .

بررسی ها می گویند، بیشترین انگیزه و علت خودسوزی زنان، مشکلات خانوادگی در زندگی زناشویی (92درصد) است. از بین این مشکلات سوء‌رفتار کلامی در 5/88درصد، خشونت متوسط در  6/58درصد، کتک‌کاری و خشونت‌جسمی در 2/63درصد و مشکلات جنسی در 14/24 درصد از خودسوزی‌هاست .

همچنین بیشترین علل اقدام به خودسوزی در زنان متاهل خشونت خانوادگی و مشکلات زناشویی آن‌ها بوده است.

به نظر نمی رسد که سیاستگذاری دقیق و برنامه مدونی برای پیشگیری وکاهش خودسوزی زنان انجام شده و یا در حال انجام باشد .

بدون شک یکی از مهمترین عناصر در پیشگیری و مقابله با خودسوزی زنان  آموزش و فعالیت سازمان های غیر دولتی و جلب مشارکت مردم در مقابله با این آسیب اجتماعی است که پیامدهای ناگواری بر خانواده و فرزندان و حتی چهره عمومی یک شهر یا منطقه بر جا می گذارد .

در راستای این هدف ،خانه امن میزگرد  افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از خود سوزی زنان  را برگزار می کند .( لینک ثبت نام)

سخنرانان :

Sara Mohammadi

سارا محمدی، حقوقدان –  موضوع بحث:
–          نادیده انگاری حقوق زنان در مسئله خودسوزی
–          خود سوزی و مسئولیت اطرافیان

resizedimage

دکتر فریبا مرادی ، دکتر روانشناسی بالینی موضوع بحث:
–          افسردگی یکی از پیامدهای خشونت خانگی
–          علت – پیشگیری  – درمان
تاریخ: چهارشنبه 27 می
ساعت: 9 شب به وقت تهران