تابوی آموزش روابط جنسی ایمن باید شکسته شود


امروزه توجه به آموزش زمینه روابط جنسی ایمن یک ضرورت است ،در غیر این صورت در آینده ایدز مشکلات جدی تری را برای ما ایجاد خواهد کرد که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از اعتیاد خواهد بود.

چند روز پیش خبری مبنی بر افزایش افراد مبتلا به ایدز در سال 1391 از طریق روابط جنسی اعلام شد. طبق این گزارش از سال 1365 تا اول فروردین 1392 تعداد 26125 نفر افراد مبتلا به اچ.آی.وی و ایدز شناسایی شدند که  زنان2/10 در صد از این تعداد را تشکیل می‌دهند.( این نکته را هم در نظر داشته باشیم این آمار شامل همه افراد مبتلا نیست و در خوش بینانه ترین حالت این آمار باید با ضریب 4 یا 5 محاسبه شود).از این تعداد 6/33 درصد از طریق روابط جنسی و 52.1 درصد از طریق اعتیاد تزریقی مبتلا شده اند. طبق این آمار و آمار‌های سال قبل توجه به چند نکته ضروری است:

 منبع: وبلاگ سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران