صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  سازمان‌های غیردولتی ...
اسفند
۱۲
۱۳۹۳
سازمان‌های غیردولتی حاضر در اجلاس کمسیون مقام زن
اسفند ۱۲ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

15591_612عکس: مهرخانه

در اجلاس امسال کمیسیون مقام زن (پکن +۲۰)، نهاد زنان ملل متحد نقش مهمی در تسهیل حضور سازمان‌های غیردولتی واجد مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی و شرکت فعال آن‌ها در نشست‌ها ایفا کرده است. در جدول ذیل تلاش شده است تا برحسب موضوعات مهم حوزه زنان، فهرستی از کمیت و کیفیت حضور سازمان‌های غیردولتی در اجلاس پنجاه و نهم کمیسیون مقام زن (پکن+۲۰) ارائه شود که از جنبه‌های مختلف واجد اهمیت است.

هرسال در اجلاس کمیسیون مقام زن، شاهد حضور فعال سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه زنان از سراسر جهان هستیم و البته در اجلاس آتی با توجه به پکن+۲۰ و ارزیابی عملکرد ۲۰ ساله اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن، این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

به گزارش مهرخانه، مشارکت فعال سازمان های غیردولتی یا NGOها به‌منزله عنصری کلیدی در فعالیت و عملکرد کمیسیون مقام زن شمرده ‌شده، و نقش این سازمان‌ها در شکل‌دهی راهبرد جاری در مورد توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی و نیز در اجرای مفاد اعلامیه و برنامه عمل پکن در عرصه جهانی، منطقه‌ای و ملی تعیین‌کننده تلقی گردیده است.

درواقع سازمان‌های غیردولتی، به‌منزله بازوی اجرایی نهادهای بین‌المللی در سطوح ملی و محلی هستند که مستقیماً با بدنه اجتماع و افراد انسانی مرتبط می‌شوند و بدیهی است که برای اجرای سیاست‌ها و استانداردهای بین‌المللی مصوب در اجلاس و نشست‌های جهانی، روی عملکرد آن‌ها حساب می‌شود؛ چراکه غالب اشخاص؛ اعم از حقوقی و حقیقی، در جوامع ملی حتی از زمان برگزاری اجلاس مهم بین‌المللی ازجمله در حوزه زنان بی‌اطلاع هستند، و انتظار آگاهی مستقیم ایشان از مصوبات مجامع مذکور دور از واقعیت است، اما در عمل این سازمان‌های غیردولتی هستند که با تعدد، و پراکندگی و تنوع موضوعی که در جهان از آن برخوردارند، تلاش می‌کنند تا با حمایت‌های همه‌جانبه مادی و معنوی بین‌المللی، به آرمان‌های نهادهای مذکور جامه عمل بپوشانند.

از سوی دیگر نقش مهم سازمان‌های غیردولتی در راستای جلب افکار عمومی و اعمال فشار بر دولت‌ها در زمینه پاسخ‌گویی برای اجرای استانداردهای بین‌المللی و ازجمله اعلامیه و برنامه عمل پکن مهم ارزیابی‌شده است. درواقع گرچه سخن از لزوم استقلال همه‌جانبه سازمان‌های مذکور می‌شود، اما در عمل از یک‌سو، شاهد تلاش برای افزایش فاصله سازمان‌های غیردولتی از دستگاه‌ها و قوای دولتی بوده‌ایم و از سوی دیگر، وابستگی بیشتر آن‌ها به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خصوصاً سازوکارهای حقوق بشری مشهود است؛ به‌نحوی‌که امروزه یکی از منابع اطلاعاتی و خبررسانی نهادهای مذکور همین سازمان‌های غیردولتی یا NGOها قلمداد می‌شوند. البته چنین تعاملی چندان دور از ذهن نیز نیست؛ چراکه سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر ازجمله حقوق زنان و کودکان، نوعاً واجد فعالیت‌هایی غیردرآمدزا و البته نیازمند بودجه هستند و نهادهای بین‌المللی، حداقل بخشی از تأمین مالی آن‌ها را در دستور کار خود دارند.

بااین‌وجود، واقع‌نگری و انصاف ایجاب می‌کند که قضاوت کلی در مورد ماهیت عملکرد سازمان‌های غیردولتی نداشته باشیم و قطعاً در جهان معاصر نمی‌توان فعالیت‌های مفید و مؤثر سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌های مختلف ازجمله مسائل زنان را انکار کرد.

امروزه شاهد آن هستیم که برخی سازمان‌های غیردولتی زنان در راستای آموزش، سلامت، صلح، توسعه و خانواده دارای اهداف و آرمان‌های بلندی هستند که مصالح فرد، خانواده و اجتماع را تأمین خواهند کرد و البته برخی سازمان‌های مذکور نیز با افراط و یک‌جانبه‌گرایی در جهت تنزل جایگاه افراد و تزلزل بنیان خانواده و خلاف مصالح عالی و انسانی جوامع بشری حرکت می‌کنند که نمونه بارز چنین فعالیت‌هایی را در ترویج هم‌جنس‌گرایی می‌توان یافت.

در اجلاس امسال کمیسیون مقام زن (پکن +۲۰)، نهاد زنان ملل متحد نقش مهمی در تسهیل حضور سازمان‌های غیردولتی واجد مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی و شرکت فعال آن‌ها در نشست‌ها ایفا کرده است.

در جدول ذیل تلاش شده است تا برحسب موضوعات مهم حوزه زنان، فهرستی از کمیت و کیفیت حضور سازمان‌های غیردولتی در اجلاس پنجاه و نهم کمیسیون مقام زن (پکن+۲۰) ارائه شود که از جنبه‌های مختلف واجد اهمیت است:

موضوع / تعداد بیانیه‌ها و NGOهای مرتبط / نام برخی NGOهای ذی‌ربط

سلامت : ۱۶

Public Health Institute

World Federation for Mental Health

Global Alliance for Women’s Health

International Health Awareness Network

International Women’s Health Coalition

International Association for Women’s Mental Health

Public Health Institute

Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children

Labour, Health and Human Rights Development Centre

Health Institute for Mother and Child

Catholic Health Association of India

آموزش : ۱۰

Major Alliance Education Centre

To Love Children Educational Foundation International

People’s Decade of Human Rights Education

Women’s Board Educational Cooperation Society

International Union for Health Education

مادری : ۴

Mothers Legacy Project

Make Mothers Matter

Health Institute for Mother and Child

کودکان : ۱۲

Service and Research Institute on Family and Children

Beijing Children’s Legal Aid and Research Center

To Love Children Educational Foundation International

Association for Protection of Refugee and Internally Displaced Women and Children

International Institute for Child Protection

Health Institute for Mother and Child

Global Helping to Advance Women and Children

, End Child Prostitution

خانواده : ۷

Catholic Family and Human Rights Institute

Family Research Council

Federation for Women and Family Planning

Service and Research Institute on Family and Children

Family and Life, Minnesota Citizens Concerned for Life Education Fund

World Family Organization

China Family Planning Association

Howard Center for Family

توسعه : ۲۵

Action Canada for Population and Development

Winrock International Institute for Agricultural Development

African Women’s Development and Communication Network

Society for International Development

Women in Law and Development in Africa

Women’s Learning Partnership for Rights, Development and Peace

Barinu Institute For Economic Development

Center for Women and Development

African Women’s Development & Communication network (FEMNET)

Forum for Women and Development

Participatory Rural Development Society

Entrepreneurship Development Foundation for Women and Youth

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

Global Foundation for Democracy and Development

Indian Development Foundation

International Peace and Development Organization

Women Organization for Development and Capacity Building

Italian Association for Women in Development

 صلح : ۱۲

South Sudanese Women Christian Mission for Peace

Women’s Learning Partnership for Rights, Development and Peace

International Committee For Peace and Reconciliation

Pathways to Peace

Women’s International League for Peace and Freedom

International Peace and Development Organization

Widows for Peace through Democracy

 قاچاق : ۴

Coalition against Trafficking in Women

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes

اقتصاد : ۳

Barinu Institute For Economic Development

International Federation for Home Economics

ایدز : ۳

Egyptian AIDS Society

International Council of AIDS Service Organizations

African Action on AIDS

به گزارش مهرخانه، در رابطه با جدول فوق چند نکته محل تأمل است:

اول، آمار مذکور با توجه به‌ عنوان و حوزه فعالیت سازمان‌های غیردولتی ارائه ‌شده است و قطعاً اگر محتوای کلیه اسناد ارائه‌شده از سوی آن‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، این آمار تکمیل خواهد شد. البته بدیهی است که با توجه به تکثر سازمان‌های غیردولتی، بررسی کلیه بیانیه‌ها مجال دیگری طلب می‌کند.

دوم، کمیت و کیفیت حضور سازمان‌های غیردولتی، واجد پیام‌های مهمی است؛ ازجمله این‌که امسال، موضوع «توسعه» که دغدغه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته است، بیشترین آمار را دارد و همین امر انتظارات را از اجلاس کمیسیون بالا خواهد برد که در راستای بازنگری در اهداف توسعه هزاره، مسائل و چالش‌های جدی زنان در جوامع مذکور را پوشش دهد و یا برخی موضوعات هم‌چون هم‌جنس‌گرایی زنان که در سال‌های اخیر مورد اهتمام برخی نهادهای حقوق‌بشری و البته اعتراض و انتقاد دولت‌ها قرار داشته است، با حضور یک سازمان غیردولتی از استرالیا با این عنوان نمود دارد. البته این مسئله نفی نمی‌شود که محتمل است برخی سازمان‌های غیردولتی دیگر نیز در متن بیانیه‌های خود بدان پرداخته باشند.

سوم، کمیت سازمان‌های غیردولتی با حوزه کاری مرتبط با موضوعات خانواده، مادری و کودکان فراوان است که اولاً، حاکی از پیوستگی مسائل حوزه زنان با خانواده و کودک دارد و ثانیاً، در صورت نقش‌آفرینی مؤثر و فعال سازمان‌های مذکور، امید می‌رود که تا حدودی از افراط‌گری رهیافت‌های فردگرایانه در حوزه زنان کاسته شود.Leave a reply

Your email address will not be published.