"تحقیرهای اجتماعی" در صدر مشکلات زنان سرپرست خانوار


106-17-1

عکس: ایسنا

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن اشاره به مشکلات و آسیب‌های پیش‌روی زنان سرپرست خانوار گفت: این زنان دچار آسیب‌های متعدد اجتماعی بوده و آثار تهاجمی که از اجتماع متوجه این زنان است به حدی بوده که مشکلات اقتصادی و مالی آنان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

حسین انواری در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارتباط با زنان سرپرست خانوار افزود: این زنان بامشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و از نظر میزان سواد و هم چنین از نظر فرهنگی عموماً در سطح پایین‌تری قرار دارند.

وی در این باره تصریح کرد: این زنان عموماً در معرض تحقیرهای گوناگون اجتماعی قرار گرفته و دچار آسیبهای متعدد می‌شوند.

انواری ادامه داد: در چنین شرایطی آنان قادر به تربیت صحیح فرزندان خود نبوده و آثار این تهاجمات اجتماعی به حدی است که استعدادهایاین افراد را از بین می‌برد لذا مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی آنان در الویتهای بعدی قرار می‌گیرد.

سرپرست کمیته امدادامام خمینی (ره) افزود: متاسفانه این خانواده‌ها از پای درآمده بوده و دائماً افسرده و آشفته هستند، به همین دلیل عمده خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص زنان سرپرست خانوار، خدمات مددکاری و مشاوره است.

وی ضمن اشاره به طرح “ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار” با کمک کمیته امداد امام خمینی از سه سال گذشته ، اظهار کرد: باید قبح اجتماعی در خصوص ازدواج مجدد این افراد از بین برود و در همین راستا در کمیته امداد دوره‌های آموزشی و مشاوره پیش و پس از ازدواج آنان برگزار می‌شود تا بتوانند از این آموزش‌ها و مشاوره‌ها استفاده کرده و زندگی اجتماعی جدیدی را آغاز کنند.

انواری در ادامه با بیان اینکه حدود 3000 نفراز زنان سرپرست خانوار وارد طرح ازدواج مجدد شده‌اند و این رقم بسیارخوبی است عنوان کرد: این زنان باید سامان یافته شوند، باید استعدادهایشان بارورشود، زیرا اگر این زنان دارای اشتغال بوده و مهارتهای لازم زندگی را بیاموزند وهمچنین ازدواج صحیح و مناسب داشته باشند حتی اگر کم درآمد هم باشند، توانمند بوده و ما باید در این راستا اقدامات مناسبی را برای این قشر از جامعه اجرایی کنیم.

سرپرست کمیته امدادامام خمینی (ره) در خصوص تفاوت اقدامات اجرایی این نهاد و سازمان بهزیستی کشور در خصوص زنان، عنوان کرد: خدمات کمیته امداد و سازمان بهزیستی فصل جداگانه‌ای دارد؛ خانواده‌های آسیب دار مانند دختران فراری، زنان ویژه، معلولین جسمی و ذهنی و غیره در حوزه بهزیستی بوده اما خانواده‌هایی که در معرض آسیب قرار دارند، تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی ادامه داد: در کمیته امداد حتی خانواده‌هایی که دارای فرد معتاد هستند نیز به بهزیستی معرفی می‌شوند زیرا بودجه، تخصص و امکانات لازم برای رسیدگی به این افراد در سازمان بهزیستی کشور قرار دارد.

انواری همچنین ضمن بیان اینکه خانواده‌های افراد زندانی شده در صورتی که دارای آسیب نباشند تحت پوشش کمیته امداد قرار می‌گیرند گفت: یکی از آسیبهای جامعه ما این است که دستگاه قضایی به دلیل نوسانات اقتصادی کشور، حکم بازداشت افرادی را که دارای چکهای برگشتی هستند راصادر می‌کند و به این تربیت خانواده‌های این افراد در معرض آسیبهای اجتماعی متعدد قرار می گیرند در حالیکه برای حل مشکل آنان می‌توانند به این افراد فرجه دهند تا چک برگشتی خود را پرداخت کنند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص موازی کاریها در حوزه زنان ،عنوان کرد: در حوزه زنان نهادهای زیادی بودجه دارند اما با این موازی کاری‌ها نمی‌توان اقدامات موثری انجام داد.

وی در این باره تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با یک دیگر متحد شوند و ظرفیت‌أها و امکانات خود را تجمیع کنند و نباید تصور کنند که تنها با تزریق مالی می‌توان مشکلات این خانوارها و زنان سرپرست خانوار را حل کرد.

انواری افزود: باید برای حل مشکلات این قشر برنامه‌های ضربتی اجرا کرد و در این راستا باید از خود مردم کمک گرفته شود تا بتوانیم به معضلات آنان رسیدگی کرده و مشکلات آنان را پایان دهیم.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان ضمن بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) اولین و تنها دستگاه ایجاد کننده اشتغال خرد برای زنان سرپرست خانوار و سایر مددجویان نیازمند تحت پوشش است در حالیکه سایر نهاد ها نیز بودجه دارند اما به این طرح‌ها وارد نشده‌اند اظهارکرد: دستگاه‌های اجرایی کشور نیاز به روغن کاری دارند و باید در طرح‌های خود بازنگری کرده و از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها نیز استفاده کنند تا با تجمیع امکانات و ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها بتوان اقدامات موثری انجام داد.