بیست و پنجم ، روز نارنجی

 خانه امن: کمپین دبیر کل سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنانUNiTE ، بیست و پنجم هر ماه را روز نارنجی نامید واولین روز نارنجی را بیست و پنجم جولای سال ۲۰۱۲ قرار داد. این کمپین را شبکه جهانی جوانان UNiTE بنیان نهادند تا از این طریق بتوانند موضوع خشونت علیه دختران و زنان را نه تنها سالی یکبار در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – ۲۵ نوامبر –  بلکه هر ماه در سر تیتر خبرهای بین المللی قرار دهند. هدف روز نارنجی این است که توجه جهانیان را مرتب به این موضوع جلب و این … Continue reading بیست و پنجم ، روز نارنجی