کارگروه زنان، صلح، و امنیت؛ اعضا و فعالیت‌ها


 

عکس :  مهرخانه

کارگروه زنان، صلح، و امنیت (NGO Working Group on Women‪,‬ Peace and Security)، در سال ۲۰۰۰ در پاسخ به فراخوان شورای امنیت سازمان ملل به‌منظور رسیدگی به موضوع امنیت زنان و پیشبرد صلح ایجاد شد. ‬

به گزارش مهرخانه، از اهداف این سازمان واردکردن زنان به بحث‌ها و فعالیت‌های مربوط به صلح و امنیت جهانی است. تأکید این سازمان بر اصل ۱۳۲۵ شورای امنیت در رابطه با زنان است و پلی میان فعالان حقوق بشر زنان و سیاست‌گذاران سازمان ملل ایجاد می‌کند.

مقر این سازمان در نیویورک و در محل سازمان ملل بوده و به این‌لحاظ، در موضوع صلح جهانی و وضعیت زنان در شرایط مخاصمه، نقش فعالی ایفا می‌کند. این مرکز شبکه گسترده‌ای از فعالان این حوزه از کشورهای مختلف، سیاست‌گذاران بلندپایه سازمان ملل و جامعه مدنی ایجاد کرده است تا مسئله زنان و صلح در همه سطوح را پوشش دهد.

دیدگاه
برطبق باورهای اساسی این مرکز، صلح پایدار منوط به مشارکت کامل زنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی جهت پیشگیری از جنگ و حفظ امنیت است. همچنین، این مرکز نیل به این هدف را در پیگیری و تحقق قطع‌نامه ۱۳۲۵ سازمان امنیت و سایر قطع‌نامه‌های مرتبط می‌داند.

اعضای کارگروه زنان، صلح، و امنیت
در آوریل ۲۰۱۳، اعضای کارگروه زنان، صلح، و امنیت عبارت‌اند از: عفو بین‌الملل، کنسرسیوم جنسیت، امنیت، و حقوق بشر، هم‌دردی با زنان آفریقا، مرکز جهانی عدالت، دیده‌بان حقوق بشر، کمیته نجات بین‌الملل، مؤسسه جامعه باز، پناهندگی بین‌الملل، مؤسسه امنیت جامع، زنان فعال عرصه جدید، لیگ جهانی زنان برای صلح و آزادی، و گروه زنان مهاجر.

فعالیت‌ها
آخرین انتشارات این سازمان، گزارش ۲۰۱4-۲۰۱3 و راهکارهای پیشنهادی شامل سیاست‌های نوآورانه، دیدگاه‌های ماهانه، امنیت و صلح زنان، و تحلیل‌های حاصل از ۳۰ نشست از آگوست ۲۰۱۳ تا جولای ۲۰۱۴ است.

در این گزارش بار دیگر بر لزوم حضور زنان در تصمیم‌سازی‌های صلح و ضرورت مقابله با خشونت جنسی در مخاصمات تأکید شده است. همچنین، تأکید شده است که سازمان امنیت عملکرد خود در برخی کشورها را در دوران مورداشاره بهبود بخشیده است. گزارش‌های مشابه درگذشته برای دوره‌های زمانی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ و ۲۰۰۹-۲۰۱۰ نیز منتشر شده است. 

از دیگر فعالیت‌های این مرکز، برگزاری کنفرانس‌های جهانی با موضوع بحث زنان و صلح جهانی، انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌ها، تهیه گزارش‌های ماهانه از عملکرد سازمان امنیت در کشورهای مختلف است.

بررسی وضعیت زنان در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، دارفور، قبری، کنگو، بلندی‌های جولان، عراق، لبنان، لیبی، خاورمیانه و شمال آفریقا، میانمار، فلسطین، سوریه، یمن و غیره، از گزارش‌های منتشرشده این سازمان به حساب می‌آید.