مرکز مطالعات زنان و پژوهش‌های جنسیت؛ دانشگاه موناش استرالیا


 

عکس: مهرخانه

مرکز مطالعات جنسیت و پژوهش‌های جنسیت (CWSGR) دانشگاه موناش (Monash University) استرالیا در سال ۱۹۸۷و در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه که خود بخشی از دانشکده هنر در پردیس کلیتون موناش است، راه‌اندازی شد. تاریخچه این مرکز گویای گرایش‌های فمینیستی و باور به ارایه این دیدگاه‌ها در سیستم آموزشی است.

به گزارش مهرخانه، هدف این مرکز کار بر روی مفهوم برابری جنسیتی و ارتقاء جایگاه زنان و حضور اجتماعی آنان ذکر شده است. این مرکز در سال ۲۰۰۸، در بیست و یکمین سالروز تأسیس خود، رویداد پژوهشی سه‌روزه‌ای را برگزار کرد.

مرکز مطالعات جنسیت و پژوهش‌های جنسیت برای اولین‌بار در ۱۹۹۷ریاست مستقیم و مستقل از دانشکده را یافت و تاکنون سه دوره انتخابات ریاست این مرکز برگزارشده است. طبق ادعای سایت CWSGR، تمامی فارغ‌التحصیلان آن در سال‌های ۲۰۰۰تا ۲۰۱۱موفق به کسب درجه دانشیاری شده‌اند.

این مرکز از سال ۲۰۱۲به‌صورت یکی از رشته‌های جامعه‌شناسی ارایه می‌شود. همچنین مقطع کارشناسی‌ارشد و دکترای این رشته در سال ۲۰۱۴راه‌اندازی شده است.

محوریت بحث‌های پژوهشی مرکز مطالعات زنان و پژوهش‌های جنسیت دانشگاه موناش به پنج حوزه اصلی تقسیم می‌شود: جنسیت، حقوق بشر و خشونت؛ جنسیت، سلامت و شادابی؛ طبیعت و پایداری؛ جنسیت، فرهنگ، بازنمایی، و رسانه؛ و اشتغال، خانواده، جامعه.

در میان خبرهای منتشرشده این مرکز عناوینی از این قبیل به چشم می‌خورند: چاقی کودکان، مسئولیت مادران و خانواده؛ انتشار کتاب فارغ‌التحصیلان مرکز؛ برگزاری کارگروه خشونت علیه زنان؛ جایزه کتاب برتر جهانی توسط هیئت‌علمی مرکز؛ خانواده، باروری، و آینده در استرالیا؛ جنسیت، جوانان، و هویت دیجیتال، و غیره.