صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مجلس بولیوی قانون مق...
اردیبهشت
۱۷
۱۳۹۲
مجلس بولیوی قانون مقابله با خشونت جنسی را تصویب کرد
اردیبهشت ۱۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

 نوشته: دیوید دوهرتی، خبرنگار ‘The Real News Network’

در  شهر لا پاز، پایتخت بولیوی، اعضای جامعه و دوستان وانا کویسپی برای  اعتراض جلوی دفتر  بازپرسی جمع شدند و خوستاراجرای عدالت شدند تا به خشونت علیه زنان خاتمه داده شود. یک سال از زمانی که “کویسپی” کشته شده است میگذرد و هنوز مانند پروندهای مشابه هیچ کس را متهم نشده است.

کشور چند ملیتی بولیوی برای مبارزه با خشونت گسترده علیه زنان قانون جدیدی را به تصویب رساند. ایو مورالس، رئیس جمهور بولیوی، روز ۹ مارچ قانون جدید “قانون مشروحی که زندگی عاری از خشونت علیه زنان را تضمین می کند” را امضاء کرد.

توفیلا گواراچی کوسی، دادرس ریاست لا پاز، می گوید: این مدرک در چندین زمنیه مختلف اجرا می شود، که شامل زمینه های پیشگیری، تحریم، ضمانت اجرایی قانون، و همچنین جبران خسارت. پیشگیری به معنای کار کردن با وزارت علوم است که موضوعات برابری جنسیتی و حقوق بشر زنان را در برنامه آموزشی بگنجاند. این قانون اجازه می دهد که دادگاه های تخصصی ایجاد شوند و مسئولین در زمینه های جنسیت، خشونت، و حقوق بشر آموزش ببینند. امید است که این قانون اجرا شود و پرونده ها مسکوت نمانند.

در آمریکا لاتین کشور بولیوی یکی از بالاترین میزان قتل زنان و خشونت علیه زنان را دارد، و مانند چندین کشور دیگر، در دهه اخیر این میزان افزایش پیدا کرده است. از آغاز سال ۲۰۱۳، بیش از ۳۰ زن در بولیوی کشته شده اند.

این قانون از سه سال پیش در مجلس ارائه شد، اما وقتی که در ماه فوریه ۲۰۱۳ شوهر خبرنگار مشهور، هانالی هیچو، با چاقو وی را به قتل رساند و این قضیه ننگین اعتراض عمومی را برانگیخت،  مردم بولیوی پارلمان فشار آوردند که این قانون را به تصویب رساند.

تعدادی از سازمان های زنان و جنبش های اجتماعی در نوشتن این قانون شرکت کردند. در این قانون کد قضایی و احکام مشخص شده و حتی شکل های مختلف قتل ( از نظر شکلی و ماهوی) را نیز از هم متمایز می کند.

مری مارکو، مدیر کل “CIDEM”، مرکز اطلاعات و توسعه زنان، است و در زمینه های خشونت جنسیتی  فعالیت زیادی داشته و در نوشتن این قانون جدید شرکت کرده است. می گوید: این قانون پیشرفت مهمی است که در ده سال اخیر ما به عنوان فعالین، سازمان ها ، وموسسه های مختص زنان ایجاد کرده ایم. تقریبا هر حرفی و هر لغتی در این قانون حاوی یک داستان خشونت علیه زنان است. هر چند، به علاوه می خواهیم اظهار کنیم که اگر این قانون منابع کافی نداشته باشد، اگر این قانون درست و با منابع و شجاعت سیاسی اجرا نشود، با مشکل رو برو خواهد شد.

 رئیس جمهور “ایو مورالس” و قانون اساسی جدید که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد چندین تلاش برای برابری جنسیت در بولیوی انجام داده اند. پنجاه درصد کابینه رئیس جمهور “مورالس” زن هستند، و بولیوی از اندک کشورهایی ست که هر دو کنگره اش توسط زنان اداره می شود. این دولت، که توسط حزب “MAS”، جنبش بسوی سوسیالیزم، اداره می شود، هدفش مبارزه با استعماراست و در این راه دفتر محو سیستم پدر سالاری بنیانگذاری کرده است.

“ردولفو کلیای انکا”، نماینده  MASاز دفتر لا پاز، می گوید: همه مردم جهان معتقدند که مرد مالک زن است. رفتار مرد با زن به نحوی است که گویا زن دارایی خصوصی اوست، و این موجب رشد سیستم پدر سالاری شده است. ما می خواهیم بر علیه آن مبارزه کنیم، و می خواهیم همان گونه که در قانون اساسی ما و معاهدات بین الملل آمده است برابری وجود داشته باشد.

خیلی از گروه های زنان در بولیوی بیان می کنند که در راه حفظ حقوق زنان دولت هنوز راه درازی در پیش رو دارد، و گفت و گو های مجمع همیشه به موفقیت نمی انجامید.

“هیمنا ماچیکوی”، جامعه شناس بولیوی، گفت: خشونت علیه زنان هنوز طبیعی عادی به نظر می آید. جامعه به آن مشروعیت بخشیده است. و از دیدگاه من، قانون ها به اختلافات و در برخی موارد از مصونیت ها سهیم هستند، اما تا زمانی که اعتقادات، عادات، و رسوم عوض نشوند این کافی نیست.

سازمان ملل برای تصویب قانون ضد خشونت علیه زنان بولیوی را تمجید کرد. گروه های زنان در بولیوی هنوز منتظرند   ببینند دولت ضمانت اجرای موفقی برای این قانون می شود یا خیر.

ترجمه: ویدا بالیخانی

منبع: http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=74&jumival=9908Leave a reply

Your email address will not be published.