صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  سال 2015؛ سال زنان گ...
بهمن
۸
۱۳۹۳
سال ۲۰۱۵؛ سال زنان گرجستانی
بهمن ۸ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

14928_261

عکس: مهرخانه

تعارضات موجود میان مقابله با خشونت علیه زنان و به رسمیت شناختن آزادی‌های بی‌قیدوشرط در زمینه حقوق و سلامت جنسی و باروری، و افزایش ارتکاب جرایم و اشکال مختلف خشونت علیه زنان در روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و نامشروع، به‌وضوح می‌تواند خلأها و آسیب‌های موجود در نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان را بیش ‌از پیش نمایان سازد.

بر طبق آخرین اخبار منتشرشده در نهاد زنان ملل‌متحد، کشور گرجستان سال ۲۰۱۵ را سال زنان نامیده است.

به گزارش مهرخانه، رییس‌جمهور گرجستان در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که سال ۲۰۱۵، سال زنان نامیده شده است.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: از اهداف عمده و مهم دولت گرجستان در سال ۲۰۱۵، مقابله با خشونت علیه زنان و دختران و اقدام در جهت محو و ریشه‌کن‌کردن خشونت خانگی است.

رییس‌جمهور گرجستان افزود: سال گذشته، ۲۹ زن توسط شوهران و یا شرکای جنسی خود (که ناظر بر روابط جنسی نامشروع میان زنان و مردان است)، به قتل رسیده‌اند.

وی یکی از ضرورت‌های این کشور را ارتقای مشارکت سیاسی زنان و مشارکت آن‌ها در بخش عمومی و خصوصی دانست و اظهار داشت: بدین‌منظور باید یک سلسله اقدامات موقتی فوری نیز اتخاذ شود. هم‌چنین ضروری است حمایت بیشتری از زنان در زمینه کار و اشتغال، محیط کار و تأمین و تخصیص بودجه برای زنان آسیب‌پذیر صورت گیرد.

هم‌چنین نماینده نهاد زنان ملل‌متحد در کشور گرجستان نیز خاطرنشان کرده است که باید سیاست‌ها و قوانین این کشور در جهت تحقق منع تبعیض و برقراری برابری جنسیتی موردبازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.

به گزارش مهرخانه، درحالی‌که کشورهای بسیاری داعیه ارتقای حقوق ‌بشر زنان و منع خشونت علیه آن‌ها را دارند، اما متأسفانه روزبه‌روز بر آمار ارتکاب خشونت علیه زنان به‌ویژه بنا به اعتراف خود دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری زنان، ارتکاب شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان توسط شرکای جنسی آن‌ها که روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و نامشروع دارند، افزوده می‌گردد. حال پرسش جدی در این رابطه این است که آیا وقت آن نرسیده است که برای مقابله مؤثر و جدی (نه صرفاً در قالب شعار و ظواهر) از زنان در مقابل ارتکاب خشونت، منصفانه ریشه‌ها و عوامل مورد ارزیابی قرار گیرد و مقابله جدی با این عوامل صورت پذیرد؟!؛ بی‌تردید اگر چنین بررسی و تحلیلی صورت گیرد، یکی از عوامل جدی ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، بی‌بندوباری و بی‌قیدی جنسی حاکم بر جوامع و به رسمیت شناختن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج خواهد بود.

تعارضات موجود میان مقابله با خشونت علیه زنان و به رسمیت شناختن آزادی‌های بی‌قیدوشرط در زمینه حقوق و سلامت جنسی و باروری، و افزایش ارتکاب جرایم و اشکال مختلف خشونت علیه زنان در روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و نامشروع، به‌وضوح می‌تواند خلأها و آسیب‌های موجود در نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان را بیش ‌از پیش نمایان سازد؛ خلأهایی که اساساً در یک نظام مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی و قوانین اسلامی، رخنه‌ای نمی‌تواند داشته باشد و اگر هم خلأ و ایراداتی در عرصه کشورهای اسلامی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و سایر موضوعات به چشم می‌خورد، بی‌تردید همان‌جاهای است که این کشورها از اصول اسلامی خود عقب نشسته‌ و در تغایر با آن اقدام کرده‌اند.

۴ بهمن ۱۳۹۳Leave a reply

Your email address will not be published.