صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  پذیرش اعاده دادرسی م...
بهمن
۲
۱۳۹۳
پذیرش اعاده دادرسی محکومان به قصاص زیر ١٨سال
بهمن ۲ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print
afkar-news
عکس: افکار نیور
هیات عمومی دیوانعالی کشور رای وحدت‌رویه صادر کرد

هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت‌رویه اعلام کرد همه محکومانی که در سن کمتر از ١٨سال مرتکب قتل عمدی شده و قبل از سال ٩٢به قصاص محکوم شده‌اند می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. این تصمیم با توجه به اختلاف‌نظر در دو پرونده که هر دو محکوم زمان ارتکاب قتل نوجوان بودند، گرفته‌ شد. در اولین پرونده، نوجوانی اهوازی که در قتلی مجرم شناخته و به قصاص محکوم شده ‌بود، درخواست اعاده دادرسی داد. بنابه محتویات این پرونده، متهم، پسری نوجوان بود که در ١٧سالگی با شخصی به نام رضا درگیر و با واردآوردن ضربه چاقو مرتکب قتل شد.
این پرونده سال٨٠ در دادگاه کیفری ‌استان خوزستان به جریان افتاد و هیات قضات متهم را با درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم کردند که رای صادره تایید شد. پسر نوجوان ١٢سال‌ در زندان منتظر اجرای حکم بود تا اینکه در سال٩٢ ماده قانونی‌ای تصویب شد که می‌توانست باعث نجات او شود. ماده ٩١ قانون مجازات جدید تصریح کرده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ١٨سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.» در پرونده نوجوان اهوازی با توجه به اینکه تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای‌‌دم به جایی نرسیده ‌بود، وکیل‌مدافع او درخواست کرد با توجه به اینکه ماده ٩١ قانون مجازات جدید که می‌توانست به‌نفع موکلش شود درخواست اعاده دادرسی او پذیرفته شود اما شعبه ٣۴ دیوانعالی کشور به استناد‌ بندی از قانون این درخواست را رد کرد.   در پرونده‌ای دیگر نوجوانی که او هم در استان خوزستان مرتکب قتل شده و بر اساس رای دادگاه کیفری محکوم شده‌ بود، درخواست اعاده دادرسی کرد تا پرونده‌اش براساس ماده٩١ قانون مجازات رسیدگی شود.
پرونده پسر نوجوان که در شعبه ١۶ دادگاه کیفری ‌استان خوزستان رسیدگی و حکم قصاص در شعبه ٢۴ دیوانعالی کشور نیز تایید شده ‌بود، این‌بار برای بررسی درخواست اعاده دادرسی به شعبه ٣۵ دیوانعالی کشور رفت و این شعبه با استناد به ماده‌ای قانونی با اعاده دادرسی موافقت کرد. تفاوت دو نظر شعب دیوانعالی کشور باعث شد برای اعلام نظر واحد در مورد نوجوانان متهم به قتل زیر ١٨سال هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل جلسه بدهد. در این جلسه سرانجام رای وحدت‌رویه‌ای صادر شد که به موجب آن تمام محکومان به قصاص که زمان قتل زیر ١٨سال بودند و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید به قصاص محکوم شده‌اند می‌توانند برای رسیدگی دوباره به پرونده‌شان درخواست بدهند. در این صورت چنانچه ثابت شود آنها زمان ارتکاب قتل ماهیت جرم را درک نمی‌کرده‌اند یا به رشد عقلی نرسیده بودند حکم قصاص آنها نقض خواهد شد.
در رای هیات عمومی دیوانعالی کشور آمده است: «بند ب ماده ١٠ قانون مجازات جدید که در آن عنوان شده «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند» با بند ٧ ماده ٢٧٢ آیین دادرسی که در آن عنوان شده درصورتی که قانون لاحق مبتنی‌بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که دراین صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد» مغایرتی ندارد بنابراین محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به‌لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ماده مآلا تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

منبع: شرقLeave a reply

Your email address will not be published.