صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  افت شدید خانواده های...
دی
۲۲
۱۳۹۳
افت شدید خانواده های گسترده در ایران
دی ۲۲ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

81458509-6194553

 طرح: ایرنا

مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد خانواده های گسترده طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ به یک سوم کاهش و از ۱۱٫۱ درصد به ۳٫۸درصد تقلیل یافته است.

 به گزارش روز شنبه ایرنا از طرح پژوهشی ساختار و ترکیب خانوار در روند تغییرات آن طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، سهم خانوارهای زوجی از ۸٫۴ درصد در سال ۵۵ به ۱۴٫۶ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته که با توجه به ساختار سنی جوان کشور دور از انتظار نیست.

سهم خانوارهای تک نفره افزایش یافته به طوری که ۵٫۶ درصد در سال ۵۵ به ۷۱٫۶ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است.

این گزارش ادامه می دهد، سهم خانوارهای تک والد که در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند طی سالهای ۵۵ تا۹۰ افزایش یافته و از چهار درصد در سال ۵۵ به ۶٫۹درصد در سال ۹۰ رسیده است.

همچنین سهم خانوارهای هسته ای از ۵۸ درصد در سال ۵۵ به ۶٫۹ درصد در سال ۹۰ رسیده است.

این گزارش می افزاید: در شمال شرق کشور خانوارهای با اندازه کمتر نظیر خانورهای تک نفره بیشتر از سایر نقاط کشور است و در شمالغرب و غرب کشور سهم خانوارهای گسترده بیشتر از سایر نقاط است که نشان می دهد در این مناطق بیشتر از سایر نقاط کشور شکل سنتی خانوار حفظ شده است.

در پایان این گزارش آمده است: درصد خانوارهای تک والد در مرکز کشور که شهرهای بزرگ در آن قرار دارد بیشتر از سایر مناطق است.

۲۰ دی ۱۳۹۳Leave a reply

Your email address will not be published.