صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  اعداد و ارقام مرکز آ...
دی
۲۲
۱۳۹۳
اعداد و ارقام مرکز آمار ایران از ازدواج و طلاق در ایران
دی ۲۲ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

images (1)

عکس: kebnanews

به گزارش خبر آنلاین به نقل از مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: امروزه تحولات ازدواج، به واسطه تغییر دیدگاه بشر نسبت به موضوع و بی‌توجهی به خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نابسامانی‌هایی را نصیب جوامع بشری کرده است. بر این اساس تحلیل‌های مربوط به وضع زناشویی که با ازدواج توسعه می یابد و طلاق که بنیاد خانواده را تهدید می‌کند و منشأ بسیاری از مشکلات رفتاری در جامعه می‌شود، حائز اهمیت فراوان است.

پژوهشکده‌ آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف تولید شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز نظام آماری کشور، طرح پژوهشی فوق را با هدف بررسی وضعیت زناشویی، ازدواج  طلاق جمعیت کشور در سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۹۰منتشر کرده است.

درصد افراد ۱۰ساله و بیشتر حداقل یک‌بار ازدواج کرده مردان و زنان تا سال ۱۳۷۵روندی کاهشی داشته است ولی طی سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۹۰با روندی معکوس نسبت به سال ۱۳۷۵افزایشی بوده است به طوری که این شاخص برای مردان در دو سرشماری اخیر از ۵۶.۱درصد به ۶۱.۷درصد و برای زنان از ۶۴.۱درصد به ۶۹.۸درصد افزایش یافته است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰، استان های مازندران و خوزستان از نظر مقایسه این شاخص رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. در این سال، نسبت مردان حداقل یک‌بار ازدواج کرده در هر دو استان ۶۶درصد بوده است. در مورد زنان رتبه اول شاخص مورد بررسی مربوط به استان یزد و برابر ۷۴.۶درصد بوده است.

پیش‌رسی ازدواج برای مردان و به خصوص زنان کاهش یافته است به طوری که پیش‌رسی ازدواج مردان از رقم ۶.۳درصد در سال ۱۳۳۵به رقم ۲.۲درصد در سال ۱۳۹۰تقلیل یافته است و پیش‌رسی ازدواج زنان طی دوره مذکور از ۴۱درصد به ۲۱.۴درصد رسیده است. بیشترین پیش‌رسی ازدواج مردان و زنان در سال ۱۳۹۰به ترتیب مربوط به استان سیستان و بلوچستان با رقم ۴.۶درصد و خراسان شمالی با رقم ۲۹.۶درصد است و کم‌ترین پیش رسی ازدواج مردان و زنان مربوط به استان ایلام به ترتیب با رقم ۱و ۱۱.۹درصد است.

در سال ۱۳۹۰، ۳۷.۸درصد از مردان مناطق شهری و ۳۸.۶درصد از مردان نقاط روستایی کل کشور هرگز ازدواج نکرده بوده اند. این نسبت در مورد زنان مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۳۰و ۳۰.۵درصد بوده است.

میانگین سن در اولین ازدواج مردان طی ۵۰سال اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده است به طوری که این شاخص در سال ۱۳۳۵، ۲۴.۹و در سال ۱۳۹۰، ۲۶.۷سالگی بوده است. اما این شاخص برای زنان افزایش چشمگیری داشته است به طوری که از ۱۹سالگی در سال ۱۳۳۵به ۲۳.۴سالگی در سال ۱۳۹۰رسیده است. همچنین افزایش سریع‌تر سن ازدواج زنان نسبت به مردان باعث کاهش فاصله سنی زوجین شده است.

طی سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰هر دو میزان ازدواج و طلاق افزایش یافته است به طوری که میزان ازدواج از ۹.۸در هزار در سال ۱۳۸۰به ۱۱.۶۴در هزار در سال ۱۳۹۰رسیده است در حالی که میزان طلاق از ۹۳در هزار در سال ۱۳۸۰به ۱.۹در هزار در سال ۱۳۹۰رسیده است و شتاب میزان طلاق در دوره ۵ساله اول ۱۳۸۵-۱۳۸۰نسبت به دوره ۵ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵کندتر بوده است.

در سال ۱۳۹۰بیشترین میزان ازدواج در کل کشور به ترتیب به استان‌های اردبیل و خراسان شمالی با رقم ۱۵در هزار و کم‌ترین مقدار در کل کشور به استان تهران با رقم ۸.۴در هزار تعلق دارد. بیشترین میزان طلاق در کل کشور به استان تهران با رقم ۲.۶در هزار و کم ترین مقدار مربوط به استان سیستان و بلوچستان با رقم ۰.۶در هزار تعلق دارد.

در تمام استان‌های کشور و در تمام گروه‌های سنی، درصد زنان بی همسر بر اثر طلاق افزایش یافته است. این افزایش در برخی استانها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، خراسان رضوی، سمنان و مرکزی از شدت زیادی برخوردار بوده است. همچنین درصد زنان بی همسر بر اثر طلاق در تمام گروه‌های سنی استان یزد نسبت به استان‌های دیگر پایین‌تر است.

۲۰ دی ۱۳۹۳Leave a reply

Your email address will not be published.