صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  نحوه دریافت کمک هزین...
دی
۱
۱۳۹۳
نحوه دریافت کمک هزینه ایام بارداری از تامین اجتماعی
دی ۱ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

pregnancy

تامین اجتماعی به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد، کمک هزینه بارداری پرداخت می‌کند.

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن به این شرح است:

–          ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.

–          در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.

–          در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

–          در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.

روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری

میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می‌شود.

مدت مرخصی استراحت زایمان

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، شش ماه است که سه ماه آن باید بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی، مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) از چهار به شش ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو شش ماه و برای زایمانهای سه قلو یا بیشتر یکسال خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شده زن در طول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید کند و طبق نظرپزشک معالج و تائید شورای پزشکی سازمان نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری و غرامت دستمزد ایام بارداری

–          دفترچه درمانی

–          گواهی پزشک معالج

–          تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)

چند نکته مهم :

–          مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان زن محسوب می‌شود.

–          چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از شش ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

۱ دی ۱۳۹۳Leave a reply

Your email address will not be published.