صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  دفاع شخصی، نگهبانی د...
آذر
۲۵
۱۳۹۳
دفاع شخصی، نگهبانی درمقابل خشونت
آذر ۲۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , ,
image_pdfimage_print

6737286363_f563bc687b_z

عکس: Rosey-OR

نوشین پیروز – روزنامه نگار

در قسمت اول درباره علت لزوم آموزش و یاد گیری فن دفاع شخصی در مواقعی که خطر خشونت جسمی یا جنسی وجود دارد اشاره کردیم. همچنین به چند نکته اصلی درتکنیک های دفاع شخصی ذکر شد. در این قسمت به چند تکنیک ساده اما موثر برای دفاع شخصی دربرابر خشونت و چگونگی انجام آنها  اشاره می کنیم.

چطور می توان از خود دفاع  کرد ؟

نترسید – به خود مسلط باشد – شما می توانید خودتان را نجات دهید.

هرموقعی می‌شود ترسید، به جز وقتی که کسی به شما حمله می‌کند.

ترس سیستم بدن را قفل کرده و امکان عکس العمل سریع را می‌گیرد. باید حواس را جمع کرد و به دنبال راهی برای رهایی و خلاصی بود.

بلافاصله تعادل خود را بیشتر کنید و در صورت لزوم “حالت دفاعی” (گارد)بگیرید:

  • گذاشتن یک پا به عقب و یک پا به جلو
  • کمی خم کردن زانو‌ها
  • خم کردن آرنج
  • بسته بودن انگشتان به حالت مشت و حفاظت از صورت
  • نگاه کردن به طرف مقابل

 برهم زدن تعادل

تعادل خود را حفظ کنید و تعادل شخصی که حمله می‌کند را به هم بزنید.

برهم زدن تعادل با محکم هل دادن، کشیدن پا به جلو یا عقب، با ضربه زدن به زانو‌ها یا سر و یا به هروسیله‌ای دیگری که در آن لحظه به برهم زدن تعادل متجاوز کمک کند امکان پذیر است.

 –  انعطاف پذیر بایستید.

کمی خم کردن زانو‌ها و جلو وعقب یا با کمی فاصله گذاشتن پا‌ها به تعادل بیشتروقت ایستادن کمک می‌کند.

هرچه بتوانید بدن خود را مثل یک پارچه حالت پذیرو نرم نگه دارید، روی پاهای مثل فنر بالا و پایین بروید، بهتر می‌توان تعادل خودتان را حفظ کرده اما تغییر جهت یا تغییر مسیر بدهید و یا جاخالی داده یا فرارکنید.

وقتی سفت و محکم بدن را نگه می دارید، نیروی ضربه‌ای که به شما وارد می‌شود در بدن شما باقی می‌ماند. اما اگر انعطاف پذیر باشید، می‌توانید ضربه را رد کنید و جاخالی بدهید، یا اگر ضربه‌ای به شما بخورد، وقتی بدن خود را سفت نگه ندارید و در حرکت باشید، درد کمتری احساس می‌شود ونیروی ضربه را حرکت می‌دهید.

 – ساکت و حرف گوش کن نباشید.

هیچ وقت به مهاجم گوش نکنید وقتی که می‌گوید: داد نزن، جیغ نکش درست برعکس، آرام و ساکت بودن فقط به متجاوز کمک می‌کند و ایجاد سرو صدا او را می‌ترساند، تمرکز او را به هم زده و شاید کسی دیگری را متوجه موقعیت شما کرده و کمک از راه برسد.

– از نقاط ضعف و نقاط قوت  بدن، به نفع خود استفاده کنید.

نقاط ضعف:

چشم

چشم‌ها بسیار آسیب پذیر هستند و با استفاده از انگشتان می‌توان به چشم حمله کرد و یا جلوی دید را گرفت.

 همیشه به حریف و کسی که به شما حمله می‌کند نگاه کنید.

با انگشت شصت می‌توان به چشم‌ها فشار آورد و یا استفاده از انگشتان محکم به چشم ضربه بزنید و فرار کنید.

همچنین در صورت شقیقه‌ها، بالای لب (بین بینی و لب بالایی)، استخوان دماغ از نقاط حساس هستند.

زیر گوش‌ها

 جایی که فک تمام می‌شود به گردن و گوش می‌رسیم جایی هست که با فشار دادن طرف مقابل دچار درد بسیار شدیدی می‌شود و اگر از جلو به شما حمله کرده باشد و یا قصد فشردن گلو و خفه کردن را داشته باشد، باید شست‌های خود را روی این ناحیه محکم فشار دهید تا خلاص شوید.

گلو و حلقوم

با محکم ضربه زدن به گلو – حلقوم ایجاد درد کنید.

زانو

با ضربه زدن (لگد زدن) به زانو تعادل شخص به هم ریخته و درد شدید ایجاد می‌شود.

کشاله داخل ران، ناحیه تناسلی از جمله نقاط حساس بدن هستند که با محکم ضربه زدن به این ناحیه، امکان رهایی و یا فرصتی برای فرار پیش می‌آورد.

نقاط قوت:

از آرنج و زانوهای خود برای کمک به ضربه زدن استفاده کنید .

همیشه شست دست را به بقیه انگشتان بچسبانید و دست حریف را بگیرید. این کار کمک می‌کند که حریف  نتواند به راحتی دست خودش را از دست شما جدا کند.

 چه کنیم اگر:

-اگر کسی محکم دست شما را گرفت :

وقتی کسی چیزی را در مشت خود نگه می‌دارد انگشتان جمع می‌شود به طرف شست دست (در مشت گرفتن)

برای مثال امتحان کنید:

با دست چپ خود، مچ دست راست خود را محکم بگیرید.

به انگشتان و شست خود نگاه کنید.

فاصله بین چهار انگشت و شست را تماشا کنید.

حالا دست راست که اسیر است را بچرخانید و از‌‌ همان شکاف بکشید تا دست اسیر‌‌ رها شود.

در هر حالتی کسی که دست شما را محکم گرفت، فوری نگاه کنید شست او کجاست؟

و مچ را به سمت شست او بپیچانید و بکشید.

اگر زورتان نرسید، باید با دست آزاد به درون ساعد (آرنج) هم زمان ضربه بزنید تا دست او حالت خم شدن پیدا کند، مچ دست را به سمت شست او بپیچید و بکشید تا خود را آزاد کنید.

 -اگر کسی از رو به رو به شما حمله کرد:

کمی روی زانو خم شوید.

با تمام زورخود با سر به زیر صورت و چانه او ضربه بزنید. تعادل او به هم می‌خورد.

بلافاصله با زانو محکم بین دو پا (قسمت تناسلی) ضربه بزنید.

وقتی از درد به جلو خم شد، با آرنج محکم به پشت او ضربه بزنید و دور شوید.

 -اگر کسی از رو به رو به شما حمله کرد و شمارا بغل گرفت:

دو دست خود را روی دوطرف صورت او طوری قرار دهید که کف دست شما روی گوش‌های او و شست دستتان روی چشمانش قرار گیرد.

شست خود را محکم در چشمان شخص فرو کرده و هم زمان او را به عقب پرتاب کنید و از او دور شوید.

 -اگر کسی از رو به رو به شما حمله کرد و ساعد شما را محکم گرفت:

دست خودرا به سمت شست دست او بچرخانید و دست خود را بکشید

 در این حالت دست مهاجم هم از کتف چرخیده.

از دست دیگر خود استفاده کنید، درحالی که شست به بقیه انگشتان چرخیده، دست خودتان را روی مچ دست او قرارداده و دو دستی مچ او را برخلاف جهات بچرخاند و به عقب فشار دهید و اورا از خود دور کنید.

 -اگر کسی از رو به رو به شما حمله کرد و دست شما را محکم گرفت و به سمت خود و یا درون خود رو به جلو می کشید:

وقتی کسی با دست محکم دست شما را گرفته و می‌کشد، معمولا مجبور است برای حفظ تعادل خود یک پای خود را جلو گذاشته باشد و بعد دست شما را بکشد.

آرنج و زانو را کمی خم کرده، با یک گام بلند خود را به کنار مهاجم رسانده، (از وضعیت  رو به رو به کنار مهاجم می‌رویدو کنار او قرار می‌گیرید.)

با چرخاندن دست خود به سمت شست دست حریف و کشیدن، دست شما آزاد می‌شود.

بلافاصله با کمی خم شدن روی زانو، با آرنج محکم او ضربه زده و از او دور شوید.

 -اگر کسی از رو به رو به شما حمله کرد و درحالی که به لباس شما چنگ انداخته، شما را به دیوار می چسابند:

در این حالت دست شما آزاد است.

با یک دست درحالی که شست به بقیه انگشتان چسبیده است، روی ساعد گذاشته

دست دیگر را بالا برده و هم زمان چهل پنج درجه بچرخید – در وضعیت دیگر به دیوار نچسبیده، از وضعیت روبه رو به کنار مهاجم می روید.

محکم روی آرنج حریف که به علت گرفتن شما خم شده ضربه بزنید.

و هم زمان اورا به سمت دیوار چرخانده دوباره با آرنج به سر او ضربه زده و یا به ناحیه تناسلی با زانو ضربه زده و یا اورا به سمت دیوار هل داده و دور شوید.

در صورت لزوم با دودست زیر گوش‌ها را گرفته سراو را به طرف پایین خم کنید با زانو محکم به زیر فک و گردن یا استخوان بینی ضربه بزنید.

 -اگر کسی از پشت سر  به شما حمله کرد و شما از از پشت محکم بغل گرفت:

می توانید دستان خود را حرکت دهید:

فورا خم شوید و از بین پاهای خود پای کسی که به شما حمله کرده با دست بگیرید و محکم به جلو بکشید و از او دور شوید.

نمی تواند دست خود را آزاد کنید:

با سر محکم به طرف عقب و به صورت او ضربه بزنید.

با هردو پا محکم روی شست‌های پای او بپرید و تعادل او را بهم بزنید.

با آرنج به پهلو او ضربه بزنید و دست‌ها را باز کرده خود را‌‌ رها و از او دور شوید.

 -اگر کسی از پشت به شما حمله کرد و روی پشت شما چاقو گذاشت:

دودست را ناگهانی و محکم از دو طرف باز کنید.

 شانه‌ها رابه عقب داده و و کمر را به سمت داخل و و شکم به سمت جلو فرو دهید تا قوس کمر به بیشترین حد خود برسد.

آرنج خود را به مچ دستی که از پشت شما را با چاقو تهدید می‌کند گذاشته و به سرعت بچرخید.

درحالی که شست به بقیه انگشتان چسبیده، دست چاقو دار را از خود دورکنید. و با دست آزاد مهاجم را به عقب محکم هل داده،  آرنج دست آزاد را زیر گلو ضربه بزنید.

با زانو بین دو پا ضربه و ناحیه تناسلی ضربه بزنید. از او دور شوید.

 -اگر کسی از پشت به شما حمله کرد و موهای شما را محکم گرفت و می کشید:

کمی زانو‌ها را خم کنید. (نیمه نشسته، یا انگار می‌خواهید قد خودرا کوتاه کنید)

به سمت او بچرخید، به پیراهن او چنگ بزنید او را به سمت خود محکم بکشید.

 و با زانو محکم به میان دوپا (قسمت تناسلی بدن) ضربه وارد کنید. از او دور شوید.

 -اگر کسی شما را روی زمین به قصد تجاوز پرت کرد و خودش روی زمین بین دوپای شما روی زمین نشست:

با دو دست دو طرف گودی شانه را به فشار داده و او را به عقب هل دهید.

کف پا‌ها را روی زمین محکم فشار داده و کمر خودرا به حالت قوسی از زمین بلند کنید.

بلافاصله از فاصله بدن او با خودتان استفاده کرده کف پا را بالای کشاله ران محکم فشار داده او را از خود دورکنید.

 -اگر کسی شما را روی زمین به قصد تجاوز پرت کرد و خودش روی زمین بین دوپای شما روی زمین نشت و سعی کرد شمارا خفه کند و یا به گلو فشار می آورد :

دودست را هم زمان، به شکل ضربدری و ازبالا روی دستان شخص قراردهید.

حتما شست به بقیه انگشتان چسبیده باشد. دستان او را محکم بگیرد و بکشیدو جدا کنید.

هم زمان پاهارا به بالای کشاله ران او گیر دهید، فشار دهید و اورا به عقب پرتاب کنید.

اگر او به سمت شما خم شد، با خم کردن سر و با کله به صورت او ضربه بزنید و با لگد زد به ناحیه تناسلی او خودتان را از او جدا کنید.

 اگر مورد تجاوز و یا خشونت خانگی قرار گرفتید:

– سکوت نکنید .

– به پلیس خبردهید.

در هر سن و هر شرایط هر جنسیت و مقامی که هستید باید فورا به نزدیک‌ترین مرکز کلانتری، پاسگاه پلیس مراجعه کنید. اگر نمی‌توانید حرکت کنید به پلیس تلفن بزنید تا آن‌ها به نزد شما آمده، تجاوز و یا خشونت را گزارش دهید.

بدون ترس، اگر تهدید شده‌اید هم به پلیس اطلاع دهید.

تجاوز به عمل جنسی ناخواسته گفته می‌شود. اگر شما نخواهید، و یا نمی‌خواستید، باید به پلیس شکایت کنید.

در کلانتری  با چه چیز مواجه می شوید :

تنظیم شکایت نامه در دادسرا و یا کلانتری

کلانتری با یک نامه معرفی نامه شما را به پزشکی قانونی  نزدیک به محل خودتان معرفی می کند.

در مرکز پزشکی قانونی با چه چیز مواجه می شوید  :

۱. ارائه نامه مراجع قضایی و انتظامی، تکمیل  فرم پذیرش

۲. پرداخت وجه و اخذ فیش و ارائه به حسابداری

۳. انجام عکس برداری و تکمیل پرونده

۴. معاینه توسط پزشک

۵. تایپ نامه و شماره گذاری

۶. تحویل نامه

 تحویل نامه  گزارش و نتیجه  پزشکی قانونی  به کلانتری

در این مرحله:

   – می‌توان فقط نامه گزارش پزشکی را به عنوان مدرک رسمی داشت، اما شکایت نکرد  و بعد‌ها در صورت لزوم از آن برای تکمیل پرونده علیه شخص یا اشخاص استفاده کرد.

    – می‌توان تشکیل پرونده داد و شکایت کرد.

دادسرا با ارسال اخطاریه برای متهم از او دعوت می‌کنند تا برای توضیح درباره اتهام وارده در محل دادسرا حضور یابد.

ارسال اخطاریه نیز از طریق دایره قضایی کلانتری صورت می‌گیرد. در مورد جرایمی مثل ضرب و شتم متهم در حضور مقام رسیدگی کننده مثل دادیار یا بازپرس حاضر می‌شود.

به او تفهیم اتهام می‌شود و برای وی قرار تامین کیفری مناسب صادر و این قرار از او اخذ می‌شود و آخرین دفاع او نیز شنیده می‌شود.

اگر متهمی در هیچ یک از مراحل رسیدگی مقدماتی و تحقیقی در دادسرا ودر حضور مقام قضایی حاضر نشده باشد، به منظور انجام قانون آیین دادرسی برای متهم،  حکم جلب صادر می‌شود.

 در ادامه رسیدگی نیز اگر پرونده شرایطی را داشته باشد که مقام رسیدگی‌کننده بتواند کیفرخواست غیابی و قرار مجرمیت صادر کند، برای او قرار صادر می‌شود و در ادامه با موافقت دادستان پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می‌شود و قاضی دادگاه کیفری نیز می‌تواند به پرونده رسیدگی و رای غیابی صادر کند.

– پیش مشاوربروید.

شاید این سخت ترین و درآورترین مرحله باشد. چرا که زخم های روحی و رنج های پنهانی و غم های درونی  بسیار جان فرسا تر ازدردهای جسمانی هستند. آثار کبودی و تجاوز و زخم ها ممکن است خوب شوند اما دردهای روحی  گاهی تا آخر عمر در بدن باقی می مانند  و خواب و آرامش را برای همیشه از انسان می گیرند.

باید با کسی که مهارت دارد ، از علت واقعی دردها باخبر است و راه حل می داند مشورت کنید.

بسیاری از زخم ها و آسیب های روحی بعد از خشونت های خانگی ویا تجاوز را میتوان با مشاوره و روانکاوی کاهش داد و یا بهبود بخشید. گاهی با مشاوره می توان جلوی تکرار دردآور تجاوز و خشونت را گرفت.

یادتان باشد همیشه می تواند از همین لحظه زندگی خود راعوض کنید. اما گاهی اراده ما به تنهایی کافی نیست و باید از دیگران کمک گرفت .و این خود شما هستید که می توانید اجازه بدهید آیا می خواهید به شما کمک شود یاخیر. درهر صورت تصمیم با شماست اما روشن است که سکوت دربرابر تجاوز وانواع خشونت کمک به ادامه دار بودن آنهاست.

 منابع:

 ١-  سلامت نیوز – دلایل خشونت در جامعه ایرانی –  ۱۳۹۳/۰۱/۲۰- کد خبر: ۱۰۸۸۷۰

http://www.salamatnews.com/news/108870

٢- پورتال خبری – برترین ها – آمارخشونت ها

http://www.bartarinha.ir/fa/news/124256

٣- مجله سلامت –  خصم خانگی – پرونده ‌ای درباره خشونت با زنان در خانواده

 http://salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=52309&type=2

۴-  Selbstverteidigungstraining & Selbstbehauptung für Frauen

http://www.polizei-sv-duesseldorf.de/kurse.frauenselbstbehauptung.htm

۵-  Selbstverteidigung Selbstbehauptung für Frauen

http://www.spartan-sp.de/selbstverteidigung-fuer-frauen.html  1. Azadeh said on آذر ۲۸, ۱۳۹۳

    ممنون از مطلب مفیدتان. این قسمت : “باید با کسی که مهارت دارد ، از علت واقعی دردها باخبر است و راه حل می داند مشورت کنید.” کمی مبهم است. ممکن است افراد دچار اشتباه شوند. خواهش میکنم به جای با کسی بنویسید با یک روانشناس یا مشاور مجاز.

Leave a reply

Your email address will not be published.