صفحه اصلی  »  پرسش و پاسخ قانونی  »   مسئولیت زن نسبت به ...
آبان
۲۷
۱۳۹۳
 مسئولیت زن نسبت به پرداخت دیون شوهر متوفی
آبان ۲۷ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

revisedques

شوهرم فوت شده و طلبکارها طلب خود را از من می خواهند و می گویند باید از مهریه و نفقه ات و اموال شخصی ات طلب ما را بدهی.

 پرسش:

پس از ۳۰ سال زندگی زناشوئی، شوهرم که کاسب بود فوت کرد و پرونده تقسیم ارث در دادگاه است. تازه فهمیده ام که خیلی ها از او طلبکارند، اما ماترک شوهرم کفاف بدهی او را نمی دهد. آنها به من فشار می آورند که از مهریه و نفقه که به من تعلق می گیرد و از اندوخته و مال ومنال شخصی ام طلب آنها را بپردازم. نمی دانم چه کنم. اگر فشار بیاورند و بروند دادگاه و من محکوم بشوم، نمی دانم چگونه گذران کنم؟

پاسخ:

درست است که دیون متوفی باید از ماترک او پرداخت بشود، ولی  ورثه تکلیف ندارند که از اموال شخصی خود این دیون را بپردازند. مقرراتی هم وجود دارد که به نفع شما به عنوان همسر دائم اوست. شما علاوه بر همان سهم الارث یک هشتم که حق قانونی تان است، مهریه و نفقه ایام گذشته را هم می توانید با نظر دادگاه از ماترک وصول کنید. به این معنی که شما یکی از طلبکاران متوفی محسوب می شوید. مهریه و نفقه از جمله دیون ممتازه به شمار می رود و شما نسبت به سایر طلبکاران غیر از آنها که در ماده ۲۶ قانون امور حسبی از آنها نام برده شده حق تقدم دارید و به عبارت دیگر خودتان یک پا طلبکار هستید با حق تقدم.

پرسش:

کدام هزینه ها باید فورا و پیش از مهریه و نفقه من از ماترک شوهرم پرداخت بشود؟ بچه ها سر این هزینه ها با هم بگو مگو دارند.

پاسخ:

ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی موضوع را روشن کرده و عینا دستور می دهد:« دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هرینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود» .بعد از پرداخت این هزینه ها نوبت به پرداخت دیون ممتازه از ترکه می رسد که مهریه و نفقه زمان گذشته شما از آن جمله است، سپس باقیمانده به طلبکارها باید پرداخت بشود.

پرسش:

میزان مطالبات از شوهرم بیشتر از ترکه است. از این روست که به من فشار می آورند.

پاسخ:

فشار آنها وجهه قانونی ندارد. چون ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بایت بدهی متوفی بدهند. اگر ترکه برای پرداخت همه دیون کافی نباشد، ترکه به نسبت طلب هر طلبکار بین آنها تقسیم می شود. یعنی هر طلبکار به بخشی از طلب خود می رسد.

پرسش:

پس مهریه و نفقه من دست نمی خورد.

پاسخ:

خیر. ولی اگر پس از پرداخت دیون از ماترک، چیزی باقی نماند سهم شما از ارث شوهر مانند دیگر ورثه دست تان را نمی گیرد. اما قانون دستور نمی دهد که ورثه مطالبات متوفی را از دارائی های شخصی خود بپردازند. فقط در حدود ترکه، دیون طلبکارها باید پرداخت بشود، نه بیش از آن.

پرسش:

باید برای مهریه و نفقه دادگاه بروم؟ شوهرم در یک سال اخیر که مریض بود به من نفقه نمی داد و خودم با خیاطی کسب در آمد می کردم. می توانم نفقه گذشته را مطالبه کنم؟

پاسخ:

بله. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به زن حق داده تا در هر حال برای نفقه زمان گذشته خود طرح دعوی کند. طلب او از بابت نفقه همان طور که گفته شد طلب ممتاز است و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر دیگر طلبکاران خواهد بود. ولی همواره در مرحله تقسیم ترکه و پرداخت بدهی متوفی، زن باید در مقام خواهان با ارائه سند نکاحیه و مدارک مربوط به عدم دریافت نفقه در زمانی که ادعای آن را دارد، اقامه دعوی کند تا بتواند حق خود را استیفاء نماید.

 Leave a reply

Your email address will not be published.