هرگونه تبلیغ در زمینه پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع شد


80729_orig

عکس: خانه ملت

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور اعاده شده از شورای نگهبان موادی از این طرح را مورد بررسی قرار داده و با اصلاح  برخی از مواد این طرح به شرح زیر موافقت کردند.

در جریان بررسی ماده 2 این طرح نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر اصلاح و الحاق یک تبصره به این ماده  با 127 رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 2 این طرح  آمده است هر گونه تبلیغ در خصوص  پیشگیری از بارداری و کاهش فرزند آوری ممنوع است.

همچنین در تبصره این ماده آمده است در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 3 این طرح با 141 رای موافق ، 5 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک  از شمول این قانون مستثنی است . وزرات بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نمایند و به تصویب هیات وزیران برساند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 1 و تبصره این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

در ماده 1 و تبصره آن بعد از عبارت تهدید سلامت و جسمی ، عبارت جسمی و روانی اضافه می‌شود.