وکیل کودکان شین آباد از دستور پرداخت دیه و ارش این کودکان خبر داد


81323094-5968808

عکس: ایرنا

  وکیل مدافع کودکان شین آباد گفت: بیمه ایران در نامه ای دستور پرداخت دیه و ارش کودکان شین آبادی را به بیمه ایران آذربایجان غربی اعلام کرد.

 ‘حسین احمدی نیاز’ روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه این نامه همزمان با اول مهر روز بازگشایی مدارس به بیمه استان آذربایجان غربی ارسال شد، افزود: هیات مدیره مرکزی بیمه ایران تصویب کرد تا مبلغ دیه به نرخ روز به این کودکان پرداخت شود.

معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولا آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان می کند و ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، مانند دیه قتل غیر عمد

اما در تعریف ارش باید گفت که مطابق ماده ۳۶۷قانون مجازات اسلامی که مشعر است: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده ۴۹۵همین قانون آمده: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

روز چهارشنبه، ۱۵آذر ۱۳۹۱، یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش سوزی شد و از ۳۷نفر دانش آموزان آن ۲۹نفر دچار سوختگی شدند.

حادثه زمانی روی داده که بخاری نفتی این کلاس دچار آتش سوزی شد و سرایدار مدرسه که قصد در خاموش کردن آتش داشت، در حال منتقل کردن بخاری به بیرون از کلاس بود که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام سطح کلاس سرایت کرد.