618مورد همسرآزاری در همدان


81324385-5971350

عکس: ایرنا

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان اعلام کرد: بر اساس مراجعات صورت گرفته به این مرکز 618 مورد همسر آزاری از ابتدای امسال تاکنون در استان ثبت شده است.

دکتر ‘علی احسان صالح’ روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خشونت فیزیکی و بدنی، روانی و کلا می، اجتماعی، اقتصادی نمونه هایی ازهمسر آزاری است که در استان به ثبت رسیده است.

وی گفت : بر اساس این آمار همسر آزاری در همدان 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان مرداد ماه 618 مورد همسر آزاری ثبت شده که 532 مورد زنان و 86 مورد مردان شاکی بوده اند.

وی تاکید کرد: تاکنون آمار دقیقی در زمینه همسر آزاری ارائه نشده است چون بیشتر زوجین به خاطر شرم و حیا و تلا ش برای جلوگیری از هم گسیختگی خانواده، آزارها را تحمل می کنند.

صالح گفت: طبق بررسی های صورت گرفته میزان همسر آزاری در مردانی که مواد مخدر استفاده می کنند و یا سابقه بیماری روانی دارند بیشتر از دیگر افراد است.

او افزود: همچنین مولفه هایی همچون مصرف الکل، اختلا لا ت شخصیتی، زمینه های ژنتیکی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی در همسر آزاری موثر است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در باره رابطه همسر آزاری با سطح سواد افراد نیز توضیح داد: هر چه سطح فرهنگ پایین تر و سواد افراد کمتر باشد، آزار همسران بیشتر به صورت آزار جسمی شایع می شود البته این امر ناپسند در اقشار مرفه و تحصیل کرده نیز به صورت آزار روانی بروز می کند.

صدور 43 مجوز سقط درمانی

مدیر کل پزشکی قانونی همدان در ادامه گفت: 75 مورد مجوز سقط درمانی در پنج ماهه سال جاری صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

دکتر ‘علی احسان صالح’ افزود: یکی از نکات ضروری برای بررسی تقاضای سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی سن جنین است به این نحو که اگر سن جنین از 19 هفته بیشتر باشد و یا بر اساس سونوگرافی بیش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هیچ وجه برای فرد متقاضی مجوز سقط صادر نمی شود.

وی وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری از آن برای مادر ایجاد حرج کند را از جمله مواردی دانست که در صورت درخواست مادر و با تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود، گفت: شروط صدور مجوز سقط درمانی در صورت بروز ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر شود و تایید آن از سوی سه پزشک متخصص و معتمد صادر شود امکان پذیر است.

دکتر صالح توصیه کرد: مادران متقاضی سقط درمانی بلافاصله پس از مراجعه به پزشکی قانونی به کارشناس مربوطه مراجعه کنند تا مدارک آنها مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اگر متقاضی شرط زمانی جنین درمانی را از دست نداده باشد پس از تکمیل مدارک و پرداخت تعرفه برای بررسی بیماری و یا ناهنجاری جنین به سه پزشک معتمد سازمان معرفی می شود تا مراحل کاری آنان به سرعت انجام و در صورت داشتن شرایط، مجوز سقط برایشان صادر شود.