وكيل ماليايي صلح و اميد را می سازد


WoA_SaranKeitaDiakite_300x300_EN jpg

عکس: beijing20/unwomen

مترجم: مینا فخرآور

داستان هايي از تجاوز گروهي، ازدواج اجباري و پدر هايي كه با زور اسلحه مجبور به تجاوز به دخترانشان شدند، خواب را از چشم او ربوده است. ساران كيتا داياكيته به زنان بي شماري گوش داده است كه از قساوت و جناياتي كه بر مردم  كشور جنگ زده اش( مالي) به دست گروه هاي مسلح بعد از كودتاي مارس ٢٠١٢ مي رفت،  سخن مي گفتند.در آوريل ٢٠١٢، در حالي كه زنان كم كم از مذاكرات صلح در سراسر دنيا بهره مند می شدند، او يكي از زنان انگشت شماري بود كه در مذاكرات صلح در واگادوگو Ouagadougou در بوركينا فاسو نقش داشت.

ساران می گوید: ” در كمال صداقت به شما اطمينان مي دهم كه در آن زمان، صداي ما به وضوح شنيده شد. تمام مسائلي كه مطرح كرديم، در بيانيه نهايي لحاظ شدند.”

” اگر قصد مذاكره داريد، بايستي همه را در آن سهیم کنید. شما نمي توانيد عهده دار مذاكرات باشيد و نصف جمعيت را  به حساب نياوريد. زنان كليد رسيدن به صلح هستند. زنان، ارزش زندگي را درك مي كنند. زنان، عاشق زندگي هستند. زنان، زندگي مي بخشند. زنان، زندگي ها را نجات مي دهند و اين زنان هستند كه آماده اند تا زندگي خود را بدهند تا كه حتي همين زندگي ما از آنها متولد شود… عمل مذاكره است كه زن را تعريف مي كند. برگزاري مذاكرات بدون حضور زنان منجر به شكست مي شود. اصلا مذاكرات  بدونِ زنان ممكن نيست.”

تجاوز جنسی به عنوان سلاح جنگی

مسير كاري و حرفه اي ساران Saran يعني وكالت با تخصص در حقوق بين الملل، در يك جامعه سنتي به هيچ روي كار آساني نيست. امّا امروز او رئیس سازمان غیر دولتی ” كار بر صلح و امنيت زنان” کشورش مالی است.

او مي گويد: ” شنیدن شهادت این زنان از  آنچه برايشان رخ داده، بسیار وحشتناك است. سن قربانيان از نه تا هفتاد ساله است. ترسی كه اين باز ماندگان تحمل كرده اند را تصور کنید! کاملاً درست است اگر بگوييم که از تجاوز جنسي،  به عنوان سلاح جنگي استفاده شده است.”

او از مهارت هاي حقوقي خود برای آموزش و توانمند سازی زنان جنگ زده مالیایی و در نهایت دستیابی به عدالت بهره برده است. سازمان مردم نهاد او، به بازماندگان خشونت با خدمات رایگان پزشکی و روان درمانی، مشاوره حقوقی و حتی برنامه های کار یابی  برای زنان و دخترانی که مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند، یاری می رساند. او همچنین برای مشارکت زنان در حل بحران و مذاکرات صلح لابی و اعمال فشار می کند.

از آن زمان تا کنون ساران Saranانعکاس صداهای ناشنیده زنان مالی  بوده و بر مشارکت فعال آنها در مذاکرات صلح در بسیاری از مجامع سطح بالا، از جمله بحث آزاد شورای امنیت سازمان حقوق بشر که مرتبط با خشونت های جنسی مناقشه آمیز در آوریل 2013 است، پافشاری کرده است.

او می گوید: “زنان در قلب مسئله قرار دارند. مشارکت فعال آنها واجب و ضروری است، فعال به معنای واقعی کلمه. در تمامی مراحل مدیریت بحران، زنان بایستی صاحب نقش باشند. بحرانی که بخواهد بدون حضور زنان مدیریت شود، حتما شکست می خورد. “

لینک منبع