یونیسف اعلام کرد: سالانه دو میلیون کودک در جنوب آسیا قبل از رسیدن به 5 سالگی می میرند


13466_182

عکس: مهرخانه

بنا به اذعان این مقام مسئول، وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در منطقه جنوب آسیا، با پیشرفت‌های بسیار خوبی همواره بوده است. اما با این وجود، با توجه به فقدان تخصیص بودجه مقتضی و وضعیت اقتصادی نامساعد کشورها، باید بسیاری از تحولات و پیشرفت‌ها را در گذر زمان دنبال کنیم.

بنا به اذعان صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، به رغم پیشرفت‌ها و گام‌های مؤثری که درخصوص ارتقای وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در کشورهای واقع در جنوب آسیا صورت گرفته است، اما همچنان تا تحقق وضعیت مطلوب، فاصله بسیار وجود دارد. از این‌رو، بنا به اذعان یونیسف اکنون باید هر کس در جنوب آسیا، این تعهد را احساس کند که در راستای به رسمیت شناختن حقوق هر کودک اقدام کند.

به گزارش مهرخانه، رئیس اداره منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا در این خصوص خاطرنشان کرد: سالانه بالغ بر 2 میلیون کودک در جنوب آسیا قبل از پنج سالگی می‌میرند؛ در حالی‌که این میزان مرگ و میر، قابل پیشگیری است. همچنین بالغ بر 38 درصد از کودکان این منطقه، از سوءتغذیه رنج می‌برند و منطقه جنوب آسیا، اکنون در زمره مناطق پرخطر برای زنان حامله در طول بارداری و در زمان زایمان به‌شمار می‌رود.

وی افزود: در گزارش اخیری که تحت عنوان «ارتقای زندگی و پیش به‌سوی آینده: 25 سال حقوق کودکان در جنوب آسیا» انتشار یافته است، آمار و یافته‌های مهمی در خصوص وضعیت حقوق کودکان انعکاس یافته است. برخی از مهم‌ترین این یافته‌ها برطبق این گزارش عبارت‌اند از:

  1. بالغ بر 8 میلیون کودک زیر یک سال در منطقه جنوب آسیا، واکسیناسیون نشده‌اند.
  2. بالغ بر 45 درصد از دختران، قبل از هجده سالگی ازدواج می‌کنند و بالغ بر 18 درصد از این ازدواج‌ها، قبل از پانزده سالگی صورت می‌گیرد.
  3. نزدیک به 100 میلیون کودک زیر 5 سال، در جنوب هنوز تولدشان به ثبت نرسیده است.

بنا به اذعان این مقام مسئول، وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در منطقه جنوب آسیا، با پیشرفت‌های بسیار خوبی همواره بوده است. اما با این وجود، با توجه به فقدان تخصیص بودجه مقتضی و وضعیت اقتصادی نامساعد کشورها، باید بسیاری از تحولات و پیشرفت‌ها را در گذر زمان دنبال کنیم.