آمارها و تحليل‌هاي وزارت كار از وضعيت كودكان كار و خيابان


nejat

عکس: koodakekar.ir

آمارهاي واقعي چيست؟

به گزارش اعتماد، موضوع وضعيت زندگي و كار كودكان كار و خيابان مدت زمان زيادي است كه در بخش‌هاي مختلف كشور درباره آن صحبت مي‌شود، مسوولان دستگاه‌هاي مختلف با ارايه آمارهايي از اين كودكان در حال تاييد كردن يا تكذيب كردن هستند اما هنوز اقدام موثري در جهت برطرف كردن مشكلات اين كودكان انجام نشده است. در همين رابطه روزبه كردوني، مديركل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با يكي از سايت‌هاي خبري به ارايه آمارها و تعاريفي از كودكان كار و خيابان پرداخت كه فاصله زيادي با واقعيت‌هاي جامعه دارد.

 او در اين باره گفت: «مطالعات نشان مي‌دهد در تهران پديده «كودكان در خيابان» را داريم كه به معني بازگشت كودكان كار به خانه است. «به نظر مي‌رسد كه مساله كودكان كار با ارايه برخي از تعاريف سازگار نباشد زيرا آنها اساسا با هيچ مساله اجتماعي سازگاري ندارند براساس آمارهاي كه وزارت كار اعلام كرده بود حدود دو ميليون كودك كار وجود دارد اما روزبه كردوني آمار متفاوتي را ارايه مي‌كند. كردوني اضافه كرد: «آمار متفاوتي از تعداد كودكان كار و خيابان در كشور اعلام مي‌شود . اما به گفته وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي بد ديدن پديده اجتماعي همان‌قدر مضر است كه نديدن آن آسيب‌زاست بنابراين ما نمي‌توانيم انكار و بزرگنمايي كنيم. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني در سال2012 ، شش ميليون و 200 هزار نفر از كودكان كار و خيابان در خاورميانه و شمال آفريقا زندگي مي‌كنند بنابراين ادعاي وجود هفت ميليون كودك كار در ايران فاقد اعتبار است زيرا طبق سرشماري سال 1390 شاغلان 10 تا 19  سال در ايران 765 هزار نفر در كشور است. در حوزه اشتغال و كار كودك بيشتر مناطق شهري مدنظر است، شاغلان شهري در سال 13بين 10 تا 14 سال 23 هزار و 619 نفر بودند و شاغلان 10تا 14 سال روستايي 44 هزار و 26 نفر بودند از سويي شاغلان 15 تا 19 سال شهري 320 هزار نفر و شاغلان 15 تا 19 روستايي 370 هزار نفر بودند.»

 40درصد كودكان خيابان، ترك تحصيل كرده‌اند

 براساس آمار مديركل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 40 درصد اين كودكان ترك تحصيل كرده‌اند و 34 درصد آنها در حال تحصيل هستند كه تعداد بالايي است و 24 درصد آنها اصلا به مدرسه نرفته‌اند. كردوني درباره فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي براي ساماندهي به اين كودكان گفت: «دستگاه‌هاي اجرايي اقدامات مفيدي در خصوص كودكان كار و خيابان انجام داده‌اند اما به دليل عدم برگزاري جلسات شوراي ساماندهي امكان هماهنگي و تبادل تجارب و اطلاعات وجود نداشته است كه خوشبختانه در هشت‌ماه اخير اين نقص برطرف شده و به دفعات نشست‌هاي في‌مابين برگزار شده است تا نقص عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها بهبود يابد. در آن آيين‌نامه وظايف هر دستگاه به‌صورت شفاف و واضح مشخص شده است و زماني كه هيات دولت 11 دستگاه را مسوول رسيدگي به اين كودكان كرده است به اين معني است كه اين ارگان‌ها در اين حوزه مسووليت دارند زيرا حوزه آسيب‌هاي اجتماعي حوزه‌هايي نيستند كه يك دستگاه به تنهايي توانايي مرتفع كردن مسائل و مشكلات آن را داشته باشد و ماهيت اين حوزه به صورتي است كه بايد دستگاه‌هاي مختلف البته با هماهنگي درگير موضوع باشند.»