صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  سفر مدیر اجرایی نهاد...
شهریور
۱۱
۱۳۹۳
سفر مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد به استرالیا
شهریور ۱۱ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13250_244

عکس: مهرخانه

تحلیل و تبیین حقوق بشر زنان از منظر تأثیری که بر نهاد و مناسبات خانواده می‌تواند داشته باشد (صرف‌نظر از محتوای تحلیل ارائه‌شده)، نقطه مهمی است که در بسیاری از جوامع در سراسر جهان روی آن اشتراک وجود دارد و به نظر می‌رسد ظرفیت قابل توجهی را برای جوامع اسلامی به وجود خواهد آورد.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد در بازدید خود از کشور استرالیا، به نکات قابل توجهی در رابطه با وضعیت حقوق زنان در این کشور اشاره کرد.

به گزارش مهرخانه، فومزیلا ملامبو نگکوآ در سخنان خود در پارلمان این کشور، به تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن در ۲۰ سال قبل اشاره و از آن به عنوان نقشه راه تحقق برابری جنسیتی یاد کرد.

وی با بیان اینکه امروز اغلب دختران به مدرسه می‌روند، اغلب زنان به بهداشت و درمان دسترسی دارند و اغلب آنها شاغل‌اند و به موقعیت‌های رهبری سیاسی دسترسی دارند، ادامه داد: با این وجود تحصیل موفقیت‌های مذکور به آهستگی بوده و در هیچ کشوری حتی استرالیا برابری جنسیتی چنانچه مورد انتظار است، محقق نشده است.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد از پایین‌تر بودن درآمد زنان در مقایسه با مردان، کم‌رنگ بودن حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود و تجربه خشونت جسمی یا جنسی توسط یک‌سوم از کل زنان در سراسر جهان؛ به عنوان برخی معضلات آنها یاد کرد.

فومزیلا ملامبو نگکوآ گفت: خلأهای موجود در رابطه با حقوق باروری و خدمات بهداشت و درمان، هر روز موجب مرگ ۸۰۰ زن ناشی از عوارض بارداری و زایمان می‌شود و البته خطرات مزبور، دختران زیر ۱۵ سال را بیشتر تهدید می‌کند.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌گرفته در استرالیا، گفت: برنامه شهرهای امن در این کشور و از جمله ایمن‌سازی مراکز خرید و بازارها در برخی شهرهای استرالیا، از زمره اقدامات مثمرثمر در این کشور است؛ چراکه بیشتر متقاضیان مراکز خرید را زنان تشکیل می‌دهند و بر همین اساس بیش از سایر افراد در معرض خشونت‌های ناشی از سرقت و تجاوز قرار دارند.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد از جمله عوامل مهم تهدیدآمیز برای زنان و دختران در جوامع محلی را اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری جوانان دانست که محیط بازار و مراکز خرید را برای زنان به مراکزی خطرناک تبدیل می‌کند.

وی راهکار نهاد زنان ملل متحد برای مقابله با این معضل را تعامل با مقامات محلی، نیروی پلیس، مؤسسات سرمایه‌گذاری کوچک و شبکه تلفنی دانست و گفت: خدمات تلفن‌بانک و مقابله با سرقت و تهاجم، با آموزش زنان در امور مالی و بانکی ارتباط نزدیک دارد.

فومزیلا ملامبو نگکوآ افزود: اقدامات این‌چنینی به منزله توانمندسازی عملی زنان تلقی شده و موجب ایجاد فضاهای شهری امن‌تر برای زنان در سراسر جهان خواهد شد.

وی همچنین از سال ۲۰۱۵ با عنوانی فراتر از بیستمین سالگرد اعلامیه و برنامه عمل پکن یاد کرد و سال آینده را فرصتی جهت ارائه اهدافی جدید برای توسعه جهان دانست.

نکته قابل تأمل دیگر در اظهارات مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد، تأکید بر برابری در خانه و اجتماع، برابری در آموزش و برابری در فرصت‌های اقتصادی است که به منزله ابزاری جهت ارتقای سلامت و ثروت خانواده‌ها از آن یاد شده است.

تحلیل و تبیین حقوق بشر زنان از منظر تأثیری که بر نهاد و مناسبات خانواده می‌تواند داشته باشد (صرف‌نظر از محتوای تحلیل ارائه‌شده)، نقطه مهمی است که در بسیاری از جوامع در سراسر جهان روی آن اشتراک وجود دارد و به نظر می‌رسد ظرفیت قابل توجهی را برای جوامع اسلامی به وجود خواهد آورد؛ چراکه امروزه عدم تحقق آرمان برابری جنسیتی در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی، حتی در جوامع غربی و اروپایی واقعیتی است که مورد تأیید نهادهای بین‌المللی از جمله نهاد زنان ملل متحد است و اذعان به این امر، با گذشت چند دهه از تصویب کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان باید محل تعمق قرار گیرد و شاید حل معضلات زنان در جهان معاصر نیازمند تغییر نگرش باشد که لحاظ خانواده در این رهیافت می‌تواند حداقل به عنوان یک ایده مطرح گردد.Leave a reply

Your email address will not be published.