پزشک اولین گزارشگرخشونت خانگی است


146_jrjoxxi

عکس: faraznews

روز اول شهريورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سينا ستاره عرصه طب در ايران، روز پزشک ناميده شده است. چنین روزیبر تمامي طبيبان فرزانه و جامعه پزشكي تلاش گر ايران خجسته باد.

 طبیب در فرهنگ اجتماعی مردم ایران همواره از احترام و اهمیت والایی برخوردار بوده است. این اهمیت نه فقط برای تسکینی است که به دردهای جسمانی بیماران بخشیده اند بلکه به دلیل همراهی و نقشی است که در مشاوره و در ابعاد مختلف زندگی انسان ها داشته اند .

نماد برجسته و الگوي بارز چنين پزشکانی در تاريخ پر فروغ اين سرزمين، طبيب نامور و نابغه بزرگ ايراني، شيخ الرئيس ابوعلي سينا بود و پزشکانی چون جرجانی و رازی و … که علم را در خدمت انسانیت و کمک به بشریت قرار دادند و افتخار خدمت به محرومین و دردمندان را با هیچ موقعیتی برابر نکردند .

 به واقع  پزشکان نه تنها ضامن سلامت جامعه هستند، بلکه نقش به سزایی در امنيـت روحي بيماران دارند. فرشتگان نجاتي که درد جسم را با روح  بلندشان التيام مي بخشند. روز پزشك فرصت مغتنمي است تا  مديران عرصه آموزش پزشكي و بهداشت و درمان كشور با همفكري، همراهي همه نيروهاي دلسوز جامعه پزشكي راهكارهاي ترويج اخلاق پزشكي  را مورد توجه قرار داده و با برنامه ريزي از توانمندي هاي ملي در عرصه قانون گذاری و اجرائي مسئوليت خويش را در جهت حل و رفع معضلات و مشكلات جامعه پزشكي و نقشی که پزشکان می توانند در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند ادا کنند.

خانه امن چنین روزی را مغتنم دانسته و نقش پزشکان در پیشگیری و کنترل خشونت خانگی را یادآوری می کند. همواره قربانی خشونت اولین پناهی که جستجو می کند پزشک است ‪ چه قربانی خشونت فیزیکی باشند یا روح و روانش در معرض عوارض ناشی از خشونت آسیب دیده باشد. پزشک اولین پناهگاه قربانی است به خصوص اگر قربانی کودک یا سالمند یا بیمار و معلولی باشد که دستش از همه جا کوتاه است. پزشک در سایه  حمایت های قانونی و قضایی می تواند اولین گزارش گر خشونت باشد. خشونتی که ممکن است قربانی درباره آن با هیچکس جز طبیب خود، درباره آن سخن نگوید.

قربانی خشونت خانگی همواره در مکانیسم پیچیده ای از ترس و نا امنی قرار دارد. گاهی قادر به تصمیم دیگری نیست. خوب و بد خود را تشخیص نمی دهد و در چنین مواردی است که پزشک می تواند به کمک او آمده و او را در مسیر درست حمایت های اجنماعی و قانونی قرار دهد اگر قانون گذار چنین حمایت هایی را پیش بینی کرده باشد.

چنانچه روز پزشک را تنها با چند تقدیر و نشکر برگزار نکنیم. چنانچه روز پزشک را فرصتی  نه تنها برای تقدیر که برای برنامه ریزی و تغییر وضعیت و اصلاح بدانیم می توانیم به دست آوردهای روز افزونی در کمک به انسان هایی که قربانی خشونت خانگی هستند دست یابیم.

کاش رئیس سازمان نظام پزشکی در پیام خود به مناسبت روز پزشک سال جاری را سال امداد پزشکان به قربانیان خشونت خانگی اعلام می کردند و ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای پزشکان ، حداقل به نقش پزشکان برای کمک به  کودکان قربانیان خشونت خانگی نیز راهبردی بیان می کرد.

 به امید روزی که ایرانیان در هر نقش و جایگاهی گامی در کنترل و خشونت خانگی برداشته و خانه های  امن برای فرزندان و هم میهنان خود باقی گذارند .