لایحه کاهش ساعت کاری زنان با نگاه مردانه تدوین شده است


plb5fhxdjmn1r3a7z7bعکس: sobheqazvin

«هر چند ظاهرا این لایحه سعی در کمک به وضعیت رفاهی خانواده‌ها دارد، اما در حقیقت نتیجه آن خارج کردن زنان از صحنه اشتغال است.»

یک فعال حقوق صنفی کارگران در ارتباط با لایحه کاهش ساعت کاری بانوان با اشاره به اینکه این لایحه با نگاهی کاملا مردانه تدوین شده است، گفت: اگر تصویب این لایحه بر وضعیت اشتغال زنان تاثیر منفی نمی‌گذارد، لازم است لایحه ای هم برای مردان دارای فرزند و همسر بیمار و معلول تدوین شود.

«اشرف بنایی» عضو شورای اسلامی کار بیمارستان دکتر سپیر در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره لایحه کاهش ساعت کاری بانوان گفت: هر چند ظاهرا این لایحه سعی در کمک به وضعیت رفاهی خانواده‌ها دارد، اما در حقیقت نتیجه آن خارج کردن زنان از صحنه اشتغال است.

وی ادامه داد: قانون افزایش مرخصی زایمان خود به تنهایی عاملی برای کاهش استخدام زنان جوان از سوی کارفرما بود که لایحه کاهش ساعات کاری زنان  نیز در صورت تصویب به آن اضافه می‌شود.

بنایی با اشاره به اینکه اجرای این لایحه تنها برای زنان دارای فرزند، همسر معلول و بیمار ممکن است تاثیرات منفی کمتری داشته باشد، افزود: اگر نیت افزایش رفاه خانواده‌هاست و قرار نیست بر وضعیت اشتغال زنان تاثیری منفی گذاشته شود، لایحه ای هم برای مردان دارای فرزند و همسر بیمار و معلول تدوین شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که نگاه قانونگذار در این لایحه کاملا مردانه بوده و شاید هم زنان قانونگذار در آن تاثیر و دخالتی نداشته‌اند، در حالی که بهتر است در وضع قوانین، زنان و مردان قانونگذار با یکدیگر همکاری داشته باشند.