یونیسف گزارش داد:71درصد کودکان شیلی قربانی خشونت خانگی


Child-Abus78e45

عکس: ایسنا

براساس گزارش اخیر صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، 71 درصد از کودکان در شیلی قربانیان خشونت خانگی هستند.

گزارش یونیسف حاکی از آن است که 51.5 درصد از این 71 درصد با خشونت فیزیکی روبه‌رو هستند و در 25.9 درصد از این موارد میزان جراحات شدید گزارش شده است. علاوه بر خشونت و جراحات فیزیکی، 19.5 درصد از کودکان شیلی از آزارهای روانی رنج می‌برند.

یکی از نمایندگان مجلس شیلی از شرایط وخیم کودکان این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدامات عمومی ضروری برای حل این مشکل شده است.

این عضو مجلس سنا در شیلی گفت: در صورت انجام ندادن اقدامات لازم، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت چراکه این کودکان نیز در آینده به والدین کودک‌آزاری تبدیل می‌شوند که خشونت را بازتولید می‌کنند.

وی افزود: شیلی نیازمند سیاست مناسب و تشکیل کمپینی به منظور بهبود رفتار با کودکان است. این سیاست‌ها شامل آموزش، آگاهی عمومی و همکاری‌های اجتماعی است چون این معضل یک مشکل شخصی برای کودکان نیست بلکه یک مشکل عمومی با پیامدهای جدی اجتماعی است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، کودک‌آزاری در واقع یک مشکل پنهان و نیازمند مقابله جدی است چون به میزان چشمگیر و نگران‌کننده بر سلامت ذهنی، روابط اجتماعی، رشد نوزادان و بازده تحصیلی کودکان در مدرسه تاثیرگذار است.